ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  29/01/2018 15:16     |  Lượt xem 3303   

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa II

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA II (10/1979 - 2/1983)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Mai Dương

Phó Bí thư

3

Nguyễn Phụng Minh

Phó bí thư

4

Võ Cứ (Thế)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Triết Giang (Võ Tòng)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Lê Huẩn

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Duy Luân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

8

Nguyễn Lương

Tỉnh ủy viên Thường vụ

9

Hồ Ngọc Nhường

Tỉnh ủy viên Thường vụ

10

Nguyễn Quyết

Tỉnh ủy viên Thường vụ

11

Trần Suyền

Tỉnh ủy viên Thường vụ

12

Bùi Hồng Thái

Tỉnh ủy viên Thường vụ

13

Cao Xuân Thiêm

Tỉnh ủy viên Thường vụ

14

Nguyễn Văn An

Tỉnh ủy viên

15

Nguyễn Hữu Ái

Tỉnh ủy viên

16

Nguyễn Văn Ánh

Tỉnh ủy viên

17

Mai Xuân Cống

Tỉnh ủy viên

18

Phạm Cư

Tỉnh ủy viên

19

Nguyễn Điểu

Tỉnh ủy viên

20

Lương Công Đoan

Tỉnh ủy viên

21

Cao Sơn Hà

Tỉnh ủy viên

22

Lê Bích Hải

Tỉnh ủy viên

23

Nguyễn Quý Hanh

Tỉnh ủy viên

24

Võ Hòa

Tỉnh ủy viên

25

Nguyễn Ngọc Hoanh

Tỉnh ủy viên

26

Đinh Hòa Khánh

Tỉnh ủy viên

27

Trần Quốc Khánh

Tỉnh ủy viên

28

La Chí Noa

Tỉnh ủy viên

29

Nguyễn Thị Miễn

Tỉnh ủy viên

30

Nguyễn Thị Minh

Tỉnh ủy viên

31

Huỳnh Môn

Tỉnh ủy viên

32

Phạm Hồng Quang

Tỉnh ủy viên

33

Quyết Tâm

Tỉnh ủy viên

34

Bùi Tân

Tỉnh ủy viên

35

Nguyễn Tiến Thanh

Tỉnh ủy viên

36

Võ Đông Thu

Tỉnh ủy viên

37

Nguyễn Tường Thuật

Tỉnh ủy viên

38

Huỳnh Trúc

Tỉnh ủy viên

39

Nguyễn Minh Trung

Tỉnh ủy viên

40

Bùi Thị Thanh Vân

Tỉnh ủy viên

41

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tỉnh ủy viên

42

Nguyễn Văn Vấn

Tỉnh ủy viên

43

Tạ Sơn Xuân

Tỉnh ủy viên

44

Nguyễn Chính

Tỉnh ủy viên dự khuyết

45

Võ Việt Hùng

Tỉnh ủy viên dự khuyết

 

 

văn bản mới
Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 15.553.544