ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  29/01/2018 15:17     |  Lượt xem 3671   

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa III

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA III (2/1983 - 11/1986)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Xuân Hữu

Bí thư

2

Nguyễn Phụng Minh

Phó Bí thư

3

Hồ Ngọc Nhường

Phó Bí thư

4

Võ Cứ (Thế)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Triết Giang (Võ Tòng)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Võ Hòa

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Lê Huẩn

Tỉnh ủy viên Thường vụ

8

Nguyễn Duy Luân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

9

Nguyễn Lương

Tỉnh ủy viên Thường vụ

10

Trần Suyền

Tỉnh ủy viên Thường vụ

11

Bùi Hồng Thái

Tỉnh ủy viên Thường vụ

12

Cao Xuân Thiêm

Tỉnh ủy viên Thường vụ

13

Huỳnh Trúc

Tỉnh ủy viên Thường vụ

14

Trần Việt Á

Tỉnh ủy viên

15

Nguyễn Văn Ánh

Tỉnh ủy viên

16

Lương Duy Ánh

Tỉnh ủy viên

17

Phạm Cư

Tỉnh ủy viên

18

Nguyễn Cúc

Tỉnh ủy viên

19

Nguyễn Điểu

Tỉnh ủy viên

20

Bùi Sơn Hải

Tỉnh ủy viên

21

Võ Hóa

Tỉnh ủy viên

22

Nguyễn Ngọc Hoanh

Tỉnh ủy viên

23

Lê Văn Kế

Tỉnh ủy viên

24

Phạm Tuấn Kiệt

Tỉnh ủy viên

25

Trần Quốc Khánh

Tỉnh ủy viên

26

Đinh Hòa Khánh

Tỉnh ủy viên

27

Nguyễn Thị Miễn

Tỉnh ủy viên

28

Mai Văn Minh

Tỉnh ủy viên

29

Huỳnh Môn

Tỉnh ủy viên

30

La Chí Noa

Tỉnh ủy viên

31

Phạm Hồng Quang

Tỉnh ủy viên

32

Nguyễn Thành Quang

Tỉnh ủy viên

33

Quyết Tâm

Tỉnh ủy viên

34

Bùi Tân

Tỉnh ủy viên

35

Đỗ Vĩnh Tân

Tỉnh ủy viên

36

Nguyễn Văn Trúc

Tỉnh ủy viên

37

Nguyễn Tường Thuật

Tỉnh ủy viên

38

Nguyễn Minh Trung

Tỉnh ủy viên

39

Trần Văn Trung

Tỉnh ủy viên

40

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tỉnh ủy viên

41

Nguyễn Ngọc Xuân

Tỉnh ủy viên

42

Cao Sơn Hà

Tỉnh ủy viên  dự khuyết

43

Nguyễn Thị Minh

Tỉnh ủy viên dự khuyết

44

Lê Duy Tùng

Tỉnh ủy viên dự khuyết

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.622