ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  30/01/2018 15:46     |  Lượt xem 4911   

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA XIV (2001 – 2005)

 ---

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Văn Tự

Bí thư

2

Bùi Mau

Phó Bí thư

3

Phạm Văn Chi

Phó Bí thư

4

Trần Diệu

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Trần Minh Duân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Trần Văn Hạnh

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Nguyễn Ngọc Hưng

Tỉnh ủy viên Thường vụ

8

Bùi Hồng Ngọc

Tỉnh ủy viên Thường vụ

9

Cao Minh Nhạn

Tỉnh ủy viên Thường vụ

10

Võ Lâm Phi

Tỉnh ủy viên Thường vụ

11

Nguyễn Minh Sơn

Tỉnh ủy viên Thường vụ

12

Lê Xuân Thân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

13

Mai Trực

Tỉnh ủy viên Thường vụ

14

Đỗ Đăng Cao

Tỉnh ủy viên

15

Phạm Minh Chánh

Tỉnh ủy viên

16

Nguyễn Văn Chánh

Tỉnh ủy viên

17

Phạm Đài

Tỉnh ủy viên

18

Mấu Minh Địa

Tỉnh ủy viên

19

Lương Kiên Định

Tỉnh ủy viên

20

Nguyễn Thành Đồng

Tỉnh ủy viên

21

Lê Xuân Hạnh

Tỉnh ủy viên

22

Nguyễn Thị Thu Hằng

Tỉnh ủy viên

23

Nguyễn Trọng Hòa

Tỉnh ủy viên

24

Trần An Khánh

Tỉnh ủy viên

25

Nguyễn Lạc

Tỉnh ủy viên

26

Trương Tấn Minh

Tỉnh ủy viên

27

Nguyễn Phùng Mỹ

Tỉnh ủy viên

28

Võ Nghiệp

Tỉnh ủy viên

29

Pi Năng Pắc

Tỉnh ủy viên

30

Lê Thanh Quang

Tỉnh ủy viên

31

Bùi Ráng

Tỉnh ủy viên

32

Huỳnh Sáng

Tỉnh ủy viên

33

Lâm Đức Thanh

Tỉnh ủy viên

34

Nguyễn Chiến Thắng

Tỉnh ủy viên

35

Trần Văn Thịnh

Tỉnh ủy viên

36

Phan Thông

Tỉnh ủy viên

37

Vũ Thị Hồng Thu

Tỉnh ủy viên

38

Cao Thụy

Tỉnh ủy viên

39

Nguyễn Thị Bích Thủy

Tỉnh ủy viên

40

Mai Thị Tuyết Trinh

Tỉnh ủy viên

41

Hoàng Văn Trường

Tỉnh ủy viên

42

Nguyễn Tấn Tuân

Tỉnh ủy viên

43

Nguyễn Trọng Vinh

Tỉnh ủy viên

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.922