ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  29/01/2018 15:18     |  Lượt xem 4202   

Danh sách BCH Đảng bộ tỉnh khóa IV

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ KHÁNH KHÓA IV (11/1986 - 2/1989)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Duy Luân

Bí thư

2

Võ Hòa

Phó Bí thư

3

Bùi Hồng Thái

Phó Bí thư

4

Nguyễn Văn Ánh

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Biện (Quyết Tâm)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Nguyễn Điểu

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Triết Giang (Võ Tòng)

Tỉnh ủy viên Thường vụ

8

Lê Văn Kế

Tỉnh ủy viên Thường vụ

9

Trần Minh Mạch

Tỉnh ủy viên Thường vụ

10

La Chí Noa

Tỉnh ủy viên Thường vụ

11

Lê Thái

Tỉnh ủy viên Thường vụ

12

Nguyễn Văn Trúc

Tỉnh ủy viên Thường vụ

13

Nguyễn Thị Hồng Vân

Tỉnh ủy viên Thường vụ

14

Trần Việt Á

Tỉnh ủy viên

15

Trần Nguyên Cung

Tỉnh ủy viên

16

Phạm Cư

Tỉnh ủy viên

17

Ngô Văn Chính

Tỉnh ủy viên

18

Trần Diệu

Tỉnh ủy viên

19

Trần Minh Duân

Tỉnh ủy viên

20

Nguyễn Sỹ Dư

Tỉnh ủy viên

21

Lương Công Đoan

Tỉnh ủy viên

22

Đinh Thanh Đồng

Tỉnh ủy viên

23

Bùi Sơn Hải

Tỉnh ủy viên

24

Nguyễn Xuân Hải

Tỉnh ủy viên

25

Cao Mà Hân

Tỉnh ủy viên

26

Võ Hóa

Tỉnh ủy viên

27

Nguyễn Thiết Hùng

Tỉnh ủy viên

28

Trần Khắc Huỳnh

Tỉnh ủy viên

29

Lê Văn Hữu

Tỉnh ủy viên

30

Phạm Tuấn Kiệt

Tỉnh ủy viên

31

Mấu Văn Liên

Tỉnh ủy viên

32

Trần Thị Lượng

Tỉnh ủy viên

33

Nguyễn Thị Minh

Tỉnh ủy viên

34

Mai Văn Minh

Tỉnh ủy viên

35

Nguyễn Thị Miễn

Tỉnh ủy viên

36

Nguyễn Thị Nở

Tỉnh ủy viên

37

Nguyễn Thành Quang

Tỉnh ủy viên

38

Nguyễn Thanh Sơn

Tỉnh ủy viên

39

Hoàng Tám

Tỉnh ủy viên

40

Đỗ Vĩnh Tân

Tỉnh ủy viên

41

Lê Duy Tùng

Tỉnh ủy viên

42

Nguyễn Văn Thám

Tỉnh ủy viên

43

Nguyễn Tường Thuật

Tỉnh ủy viên

44

Vũ Văn Thoại

Tỉnh ủy viên

45

Phạm Ưng

Tỉnh ủy viên

46

Nguyễn Thị Kim Cúc

Tỉnh ủy viên dự khuyết

47

Phạm Văn Chi

Tỉnh ủy viên dự khuyết

48

Nguyễn Đình Hoàn

Tỉnh ủy viên dự khuyết

49

Dương Văn Khang

Tỉnh ủy viên dự khuyết

50

Lê Tỷ Khởi

Tỉnh ủy viên dự khuyết

51

Phạm Thị Lành

Tỉnh ủy viên dự khuyết

52

Lê Văn Liểm

Tỉnh ủy viên dự khuyết

53

Phạm Xuân Luôn

Tỉnh ủy viên dự khuyết

54

Nguyễn Văn Lộc

Tỉnh ủy viên dự khuyết

55

Bùi Mau

Tỉnh ủy viên dự khuyết

56

Phan Xuân Ngọc

Tỉnh ủy viên dự khuyết

57

Nguyễn Thị Nhơn

Tỉnh ủy viên dự khuyết

58

Nguyễn Tô Phương

Tỉnh ủy viên dự khuyết

59

Lê Văn Tiến

Tỉnh ủy viên dự khuyết

60

Bùi Thị Hồng Tiến

Tỉnh ủy viên dự khuyết

Ngày 26-1-1987, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ sung đồng chí Huỳnh Trúc, trưởng đoàn chuyên gia Stung-Treng Campuchia vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phú Khánh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.284