ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  29/01/2018 15:20     |  Lượt xem 11752   

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (7/1989)

Căn cứ đề nghị của Tỉnh ủy Phú Khánh, ngày 4/3/1989 Bộ Chính trị ra Quyết định số 83 về việc chia tỉnh Phú Khánh thành hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa. Bộ Chính trị chỉ rõ nhiệm vụ công tác tư tưởng của Đảng bộ, nhiệm vụ sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ, đảm bảo sau khi tách tỉnh phải phát huy tốt năng lực đội ngũ cán bộ hiện có và giải phóng mọi năng lực sản xuất, đảm bảo công tác an ninh quốc phòng, đảm bảo phân chia tài sản đúng nguyên tắc, công bằng hợp lý và có sự đoàn kết nhất trí cao. Trên tinh thần đó, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 (họp từ 14-15/3/1989) thảo luận, nhất trí cao và nghiêm túc chấp hành Quyết định của Bộ Chính trị. Để đảm bảo thực hiện tốt quyết định của Bộ Chính trị, Hội nghị đã quyết nghị một số vấn đề quan trọng về việc tách tỉnh và xác định: việc tách tỉnh phải đảm bảo kỷ cương, pháp luật, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ, công bằng, hợp lý, chống mọi biểu hiện cơ hội, đề phòng kẻ địch và bọn xấu lợi dụng sơ hở để kích động chia rẽ.

 

BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA (7/1989)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Bùi Hồng Thái

Quyền Bí thư

2

Võ Hòa

Phó Bí thư

3

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Bí thư

4

Nguyễn Văn Ánh

Tỉnh ủy viên Thường vụ

5

Nguyễn Điểu

Tỉnh ủy viên Thường vụ

6

Lê Văn Kế

Tỉnh ủy viên Thường vụ

7

Trần Việt Á

Tỉnh ủy viên

8

Trần Nguyên Cung

Tỉnh ủy viên

9

Trần Diệu

Tỉnh ủy viên

10

Trần Minh Duân

Tỉnh ủy viên

11

Nguyễn Xuân Hải

Tỉnh ủy viên

12

Cao Mà Hân

Tỉnh ủy viên

13

Võ Hóa

Tỉnh ủy viên

14

Nguyễn Thiết Hùng

Tỉnh ủy viên

15

Trần Khắc Huỳnh

Tỉnh ủy viên

16

Phạm Tuấn Kiệt

Tỉnh ủy viên

17

Mấu Văn Liên

Tỉnh ủy viên

18

Trần Thị Lượng

Tỉnh ủy viên

19

Mai Văn Minh

Tỉnh ủy viên

20

Nguyễn Thị Minh

Tỉnh ủy viên

21

Nguyễn Thị Nở

Tỉnh ủy viên

22

Hoàng Tám

Tỉnh ủy viên

23

Nguyễn Văn Thám

Tỉnh ủy viên

24

Phạm Văn Chi

Tỉnh ủy viên dự khuyết

25

Nguyễn Đình Hoàn

Tỉnh ủy viên dự khuyết

26

Dương Văn Khang

Tỉnh ủy viên dự khuyết

27

Nguyễn Văn Lộc

Tỉnh ủy viên dự khuyết

28

Bùi Mau

Tỉnh ủy viên dự khuyết

29

Phan Xuân Ngọc

Tỉnh ủy viên dự khuyết

30

Bùi Thị Hồng Tiến

Tỉnh ủy viên dự khuyết

 

Ngày 23-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Đảng  quyết định:

- Chuẩn y bổ sung 3 đồng chí vào ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa.

1. Phạm Tuấn Kiệt

2. Trần Minh Duân

3. Trần Thị Lượng.

- Chỉ định bổ sung 4 đồng chí vào ủy viên chính thức Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa:

1. Huỳnh Thanh Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

2. Nguyễn Khánh Toàn, Quyền Bí thư Huyện ủy Vạn Ninh

3. Nguyễn Văn Tự, Bí thư Thành ủy Nha Trang

4. Nguyễn Bá Cường, Quyền Bí thư Huyện ủy Ninh Hòa

- Chuẩn y 7 đồng chí  ủy viên dự khuyết lên ủy viên chính thức Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa:

1. Phạm Văn Chi

2. Nguyễn Đình Hoàn

3. Dương Văn Khang

4. Nguyễn Văn Lộc

5. Bùi Mau

6. Phan Xuân Ngọc

7. Bùi Thị Hồng Tiến.

- Ngày 26-10-1989, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã quyết định: Cử đồng chí Bùi Hồng Thái, quyền Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Năm 1990, đồng chí Võ Hòa qua đời. Đồng chí Hồ Ngọc Nhường bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

- Ngày 26-3-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định:

- Chỉ định các đồng chí có tên dưới đây bổ sung vào Ban chấp hành lâm thời Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

1. Nguyễn Tăng Thường, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

2. Trần Đình Trọng, Chỉ huy Quân sự tỉnh

3. Cao Minh Nhạn, Phó giám đốc Công an tỉnh

4. Võ Lâm Phi, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

5. Nguyễn Thị Minh Châu, Chủ nhiêm UBKT đảng ủy DCĐ

6. Trần Ngọc Hòa, Giám đốc Sở Nông nghiệp

7. Võ Thiên Lăng, Giám đốc Sở Thủy sản

8. Chu Công Định, Giám đốc Sở Giao thông vận tải

9. Lâm Đức Thanh, Giám đốc Sở tài chính vật giá

10. Võ Thị Rồi, Chánh Thanh tra tỉnh

11. Đỗ Đăng Cao, Phó giám đốc Sở Giáo dục

12. Phạm Đài, Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Hòa

13. Mấu Minh Địa, Bí thư Huyện ủy Khánh Sơn

- Ngày 5-5-1994, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định:

- Chuẩn y đồng chí Nguyễn Thiết Hùng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

- Chuẩn y 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa:

1. Nguyễn Thị Nở

2. Nguyễn Văn Tự

3. Trần Đình Trọng

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.401