MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  27/09/2018 11:32     |  Lượt xem 2364   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

(Khánh Hòa, ngày 27 tháng 9 năm 2018)

-----

Kính thưa Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng và định hướng nhiệm vụ quý IV/2018; thảo luận, thông qua các kế hoạch, chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; giới thiệu nhân sự bổ sung Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần này dự kiến làm việc trong một ngày để xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề quan trọng theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Đi vào cụ thể, tôi xin nêu một số vấn đề như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội

Qua xem xét, đánh giá, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy, kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng năm 2018 tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu quan trọng đạt khá so với kế hoạch năm. Cụ thể là: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,32%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng trên 7%; tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh tăng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần 13%; doanh thu du lịch tăng trên 28%, trong đó tăng trên 43% lượt khách quốc tế đến tỉnh; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD tăng trên 15% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 18.900 tỷ đồng, bằng 129% dự toán năm (trong đó, thu nội địa đạt trên 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, bằng 81% dự toán năm); tín dụng tăng trưởng tốt, vốn được phân bổ hợp lý, phát huy hiệu quả.

Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội bảo đảm; cải cách hành chính được đẩy mạnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí; trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhiều sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại, ngoại giao được tổ chức thành công trên địa bàn đã góp phần quảng bá hình ảnh và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta cũng còn gặp một số khó khăn tác động đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 9 tháng năm 2018, đó là: Sản lượng nuôi trồng thủy sản giảm so với cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư chưa đạt kế hoạch; một số vấn đề phát sinh từ hoạt động du lịch đã gây ra không ít khó khăn cho công tác quản lý thuế và công tác bảo đảm trật tự giao thông trên địa bàn; dịch bệnh sốt xuất huyết tiếp tục có chiều hướng gia tăng; nhiều vụ cháy xảy ra gây thiệt hại nặng về tài sản của người dân và doanh nghiệp.

Trong những tháng tới, dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018. Vì vậy, để bảo đảm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra cho năm 2018, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tập trung thảo luận, đánh giá đúng thực chất tình hình và tham gia ý kiến góp ý các giải pháp trọng tâm, nhất là giải pháp đảm bảo kế hoạch thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, hoàn thành kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2018; tích cực ổn định thị trường; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh; chủ động xây dựng phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại trong mùa mưa bão và phòng, chống dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm; tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ trên địa bàn.

2. Về chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Sau Hội nghị Trung ương 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp và Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Đây là những chủ trương, chính sách có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; thúc đẩy, nâng cao chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững.

Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung chương trình hành động trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, nội dung định hướng của Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và tình hình thực hiện các chính sách này trên địa bàn tỉnh thời gian qua, từ đó xác định mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới sát với thực tiễn yêu cầu và phân công cụ thể trách nhiệm cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả trong toàn tỉnh.

Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận kỹ các vấn đề mà Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình xin ý kiến Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung phân tích, cho ý kiến đối với các nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra.

3. Về Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, trong đó có vấn đề về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng. Nhận thức tầm quan trọng đó, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương trên cơ sở bám sát những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thực tiễn yêu cầu, trình Tỉnh ủy thông qua để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống chính trị tỉnh, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết số 26-NQ/TW, tình hình thực tiễn của địa phương và từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác, tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, đóng góp ý kiến xác đáng đối với từng vấn đề, nhiệm vụ cụ thể nêu trong Kế hoạch của Tỉnh ủy, với quan điểm chung là các nhiệm vụ đề ra phải sát đúng, cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, đồng thời phải xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc làm thường xuyên và những việc theo lộ trình; góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tỉnh có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, hôm nay, Tỉnh ủy tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020 để bảo đảm cơ cấu ngành, cơ cấu nữ theo đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên quan tâm cho ý kiến giới thiệu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đúng cơ cấu để đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền.

Riêng Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Tỉnh ủy không trình bày và thảo luận tại hội trường, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí nhận thấy vấn đề gì cần thiết phải làm rõ, có ý kiến chất vấn trực tiếp trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng vào cuối phiên họp này.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.988.990