MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  27/09/2018 15:57     |  Lượt xem 2189   

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 13

 (Khánh Hòa, ngày 27 tháng 9 năm 2018)

---

Kính thưa Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị!

Sau một ngày làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Sau đây, tôi xin phát biểu khái quát những kết quả được của Hội nghị như sau:

1. Tỉnh ủy thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018 của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị. Kết quả chung cho thấy, mặc dù gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của bão số 12 xảy ra vào cuối năm 2017, nhưng nhờ có sự nỗ lực, cố gắng, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, nhất là việc tập trung triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để khắc phục nhanh cơ sở hạ tầng, hỗ trợ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão, nên kinh tế của tỉnh trong 9 tháng năm 2018 vẫn tiếp tục phát triển khá tốt, toàn diện trên các lĩnh vực và khả năng tỉnh sẽ hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018 đề ra.

An sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa và các ngày lễ lớn, nhiều hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng diễn ra trên địa bàn được tổ chức thành công, tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và tạo ra nhiều cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường và giữ vững.

Dự báo trong những tháng cuối năm, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là thời tiết diễn biến khó lường, mưa bão thường xuyên xảy ra, dịch bệnh trên người và vật nuôi tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp sẽ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội gia tăng trong các dịp lễ, tết cuối năm; trong khi đó phải tiếp tục sắp xếp nhân sự, ổn định tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trong tỉnh... Vì vậy, sẽ có tác động nhất định đến kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018.

Do đó, tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh phải có quyết tâm cao, tập trung điều hành mạnh mẽ để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tăng cường thực hiện các biện pháp thu thuế, mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, thực hiện tốt các biện pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 2018.

Đẩy mạnh việc huy động, phân bổ vốn đầu tư, hoàn thành các dự án đầu tư hạ tầng cơ sở và giải ngân vốn theo kế hoạch năm 2018.  Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả trung tâm hành chính công trực tuyến, nâng cao chỉ số cải cách hành chính và năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục hỗ trợ tích cực doanh nghiệp tăng cường đổi mới sáng tạo, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, nhất là các tuyến đường, nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên khoáng sản, công tác kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; kiên quyết, xử lý nghiêm các vi hành vi vi phạm. Triển khai hiệu quả phương án phòng, chống lụt bão trong những tháng cuối năm. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nỗ trên địa bàn tỉnh.

2. Tỉnh ủy thống nhất với các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, cải cách chính sách tiền lương và cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Giao các cơ quan chủ trì soạn thảo (Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy) tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh kế hoạch, chương trình hành động để Tỉnh ủy sớm ban hành, thực hiện trong toàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách nêu trên trong toàn tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương trong tỉnh phải chỉ đạo, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị mình; trong đó cần phải phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, sát tình hình thực tế với lộ trình thực hiện phù hợp để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

3. Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Tỉnh ủy viên nhiệm kỳ 2015 - 2020. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ban Bí thư Trung ương Đảng xem xét, quyết định việc chỉ định nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng thẩm quyền.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta trong những tháng còn lại là rất lớn. Chính vì vậy, tôi đề nghị các ngành, các địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải có quyết tâm thật cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.415