MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  17/10/2018 07:57     |  Lượt xem 1581   

Công tác kiểm tra, giám sát cần đi sâu, đi trước một bước (*)

Kính thưa các đồng chí!


…Bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn cách mạng, ủy ban kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Khánh Hòa đã vượt qua nhiều khó khăn, luôn kiên định lập trường, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; không ngừng phấn đấu, trưởng thành, đoàn kết, nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đã kiểm tra hàng ngàn lượt tổ chức đảng và đảng viên; giám sát, xem xét giải quyết hàng trăm đơn thư tố cáo, khiếu nại; xử lý và đề nghị cấp ủy có thẩm quyền xử lý nhiều lượt đảng viên vi phạm kỷ luật đảng. Kết quả kiểm tra, giám sát góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn ngừa, hạn chế sai phạm trong các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích và sự trưởng thành của ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Khánh Hòa, của các tập thể và cá nhân thuộc các thế hệ cán bộ kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở trong thời gian qua.

 


Thưa các đồng chí!


Dự báo trong thời gian tới, tỉnh Khánh Hòa đứng trước những thời cơ thuận lợi để phát huy hơn nữa các tiềm năng, lợi thế (về con người, điều kiện tự nhiên, sự quan tâm của Trung ương...) thực hiện các khâu đột phá, chuyển mình trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội lớn của cả nước, vươn tầm khu vực và thế giới. Điều đó cũng đặt ra yêu cầu phải nâng tầm sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Hơn lúc nào hết, công tác kiểm tra, giám sát cần đi sâu, đi trước một bước để đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển bền vững tỉnh Khánh Hòa. Nhân dịp lễ kỷ niệm hôm nay, tôi xin lưu ý thêm một số nội dung mà công tác kiểm tra, giám sát phải tập trung thực hiện:


Thứ nhất, các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra, giám sát toàn diện việc thực hiện nghị quyết của Đảng; thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát để kịp thời cảnh báo, nhắc nhở, uốn nắn. Kiểm tra, giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm để chủ động phòng ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Công tác kiểm tra và giám sát phải tập trung đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang làm ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ ta.


Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, ban, ngành, đoàn thể liên quan; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát từ cấp trên với tự kiểm tra của cấp dưới; kết hợp công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng với trách nhiệm của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, người đứng đầu cơ quan và sự giám sát của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để quần chúng góp ý cho tổ chức đảng, cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, đẩy lùi nạn quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.


Thứ hai, công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trong đó ủy ban kiểm tra các cấp là nòng cốt. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cần thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Có chương trình, kế hoạch chủ động kiểm tra, giám sát, không khoán trắng cho ủy ban kiểm tra.


Đồng thời, thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, bộ máy và tăng cường cán bộ kiểm tra các cấp tương xứng với chức năng, nhiệm vụ được giao; phát huy tốt vai trò của ủy ban kiểm tra trong tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng công tác kiểm tra Đảng. Cấp ủy các cấp cần tiến hành kiểm tra việc chấp hành nguyên tắc tổ chức đảng, thực hành dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, coi đây là vấn đề quyết định trực tiếp đến sức mạnh của tổ chức đảng.


Thứ ba, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực và nghiệp vụ giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, người cán bộ kiểm tra của Đảng phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định cụ thể của địa phương, đơn vị mình; xây dựng phương pháp công tác khoa học, có kiến thức sâu rộng, đạo đức trong sáng, khiêm tốn, trung thực, thẳng thắn, gương mẫu tự phê bình và phê bình. Cán bộ làm công tác kiểm tra cũng luôn tự kiểm tra và tự chỉnh đốn mình, tự đổi mới chính bản thân và đội ngũ của mình, không để những lợi ích cá nhân và bất cứ tác động tiêu cực nào chi phối.


Thưa các đồng chí!


Phát huy truyền thống vẻ vang qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, tôi tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức công tác trong ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân trong tỉnh.


Một lần nữa, thay mặt Tỉnh ủy, xin chúc toàn thể các đồng chí đại biểu và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.


Xin trân trọng cảm ơn!

 

_________________

 
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.989.395