NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  02/02/2018 08:27     |  Lượt xem 13395   

DIỄN VĂN KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

DIỄN VĂN

KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(03/02/1930 - 03/02/2018)

---

Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

Kính thưa các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,

Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí!

Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới 2018, kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và 88 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2018).

 Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, tôi gửi tới các bậc lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kiều bào Khánh Hòa ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới hạnh phúc và thắng lợi.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Cách đây 88 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của lịch sử, là kết quả của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ, kể từ khi nước ta bị đế quốc xâm lược. Từ đây, cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

88 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng với bản lĩnh vững vàng, khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta đã nghiêm túc phê bình, tự sửa chữa khuyết điểm, được Nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng ta lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi. Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những kỳ tích trong thế kỷ XX, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chiến thắng Điện Biên phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; Đại thắng mùa Xuân năm 1975 lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, thu non sông về một mối; tiếp tục lãnh đạo xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh to lớn cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh, sáng tạo. Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 88 năm qua đã chứng minh rằng, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta; đồng thời, chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của Nhân dân. Chúng ta vô cùng tự hào về những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước, càng khẳng định rằng, chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam; là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đưa đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cho dân tộc ta được độc lập, tự do thực sự, đất nước ta phát triển phồn vinh, Nhân dân ta có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. 

Thưa đồng bào, đồng chí!

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 88 năm qua, chúng ta càng tự hào về Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa. Chỉ ba tuần, sau ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, ngày 24/02/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã chính thức được thành lập. Đây là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu phong trào cách mạng của tỉnh chuyển kịp theo trào lưu cách mạng chung của cả nước. Cùng với cả nước, các tầng lớp nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn một lòng đi theo Đảng, kề vai, sát cánh, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ tỉnh trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi lên chủ nghĩa xã hội.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, nhất trí, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên trì phấn đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng. Với việc triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ đã đưa nền kinh tế của tỉnh từng bước vượt qua khó khăn, duy trì tăng trưởng khá qua từng năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo đúng định hướng. Các nội dung định hướng của Bộ Chính trị tại Kết luận số 53-KL/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 bước đầu triển khai có hiệu quả. Các lợi thế, tiềm năng của tỉnh được phát huy, nhất là phát triển du lịch và kinh tế biển, gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Các chủ trương, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội được triển khai tương đối đồng bộ và hiệu quả trên địa bàn, trọng tâm là triển khai có hiệu quả 4 chương trình phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết phát triển 03 vùng kinh tế trọng điểm (Khu vực vịnh Cam Ranh, thành phố Nha Trang và Khu kinh tế Vân phong). Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kinh tế, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật, tăng cường xây dựng đô thị, nhiều dự án hạ tầng quan trọng, có sức lan tỏa được triển khai, hoàn thành, qua đó tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nhiều đô thị được nâng loại, nhiều khu đô thị mới được hình thành, ngày càng định hình rõ nét diện mạo đô thị văn minh và hiện đại. Các lĩnh vực văn hóa -  xã hội có bước phát triển với sự tham gia đóng góp của toàn xã hội, tạo được sự gắn kết chặt chẽ với phát triển kinh tế; các chính sách an sinh xã hội đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được chú trọng và lãnh đạo thực hiện tương đối đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị - xã hội.

Riêng năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do cơn bão số 12 gây ra, nhưng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,9% so với năm 2016; thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt mốc 20.000 tỷ đồng (đạt 20.264 tỷ đồng); tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trên 15%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 15%; doanh thu du lịch và khách quốc tế tăng trưởng cao so với bình quân chung của cả nước. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, môi trường được quan tâm thực hiện tốt; đời sống Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm lo chu đáo, có điều kiện đón Tết nguyên đán 2018 đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; nhiều sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của đất nước, của tỉnh được tổ chức thành công.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tập trung xây dựng Đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân phong theo định hướng trở thành hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo động lực tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực miền Trung và cả nước.

Đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; nhiều nhiệm vụ, công việc được triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được gắn kết chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự đem lại hiệu quả, tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng bộ và chính quyền các cấp trong tỉnh.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp người dân và doanh nghiệp nhanh chóng khắc phục thiệt hại, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau bão số 12.

Những kết quả đạt được của năm 2017, có ý nghĩa chính trị, xã hội quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng thời khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, chúng ta phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, nhất là những tác động từ thiệt hại nặng nề do bão số 12 gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân trong tỉnh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi quyết tâm cao và hành động mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, cũng như sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Bên cạnh đó, xây dựng Đảng được xác định là nhiệm vụ then chốt, làm đòn bẩy cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các cấp ủy Đảng phải tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong năm 2018 tập trung chuyên đề: Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng thời, tích cực thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở thích ứng theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Kính thưa đồng bào, đồng chí!

Tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy hơn nữa truyền thống vẻ vang của Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, niềm tự hào, tin yêu của Nhân dân. Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và Chỉ thị số 05-CT/TW, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tỉnh phải xây dựng phong cách, tác phong công tác; nêu cao tính tiền phong gương mẫu, thường xuyên tự phê bình và phê bình, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực; kiên quyết đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, ra sức lao động, sản xuất, nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xây dựng Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu và đẹp của cả nước.

Nhân dịp năm mới 2018 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, đoàn kết và quyết thắng.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.351.560