HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  04/01/2019 07:53     |  Lượt xem 1557   

Phát biểu của đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại phiên bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14

 
Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh.
Đồng chí Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.
 
Kính thưa Tỉnh ủy;
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị! 
 
Sau một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành chương trình đề ra.  
 
Trước khi bế mạc hội nghị, tôi xin phát biểu khái quát những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
 
Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị
 
Tỉnh ủy nhất trí đánh giá, năm 2018, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do thiên tai gây ra, nhưng dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành khá tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018 đã đề ra.
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; các chương trình phát triển KT-XH tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo; an sinh, phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; nhiều sự kiện chính trị, hoạt động đối ngoại, ngoại giao, hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại được tổ chức thành công đã góp phần quảng bá hình ảnh và tạo cơ hội hợp tác, đầu tư, phát triển KT-XH của tỉnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nhanh chóng khôi phục sản suất, kinh doanh, ổn định cuộc sống sau mưa, bão.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, nhiều công việc, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm đã được triển khai đồng bộ và hiệu quả; trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực triển khai các chủ trương của Trung ương về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Nhiều quy định, kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ cũng được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả trong toàn Đảng bộ tỉnh.
 
Những kết quả đạt được của năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, song dự báo trong thời gian tới chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải nỗ lực vượt bậc, phấn đấu thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra, trọng tâm là:
 
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục khắc phục những thiệt hại do mưa bão, sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh; trong đó chú trọng, tạo điều kiện để người dân sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống và chuẩn bị đón Tết năm 2019. Đồng thời, chủ động rà soát, đánh giá, dự báo về những khó khăn, thách thức, nhất là sự ảnh hưởng của yếu tố biến đổi khí hậu tác động đến việc xây dựng, hoạch định các chính sách của địa phương và khả năng hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh trong năm 2019 và các năm tiếp theo để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.
 
Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra; linh động lồng ghép thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm, các dự án đầu tư ngoài ngân sách, các dự án điện mặt trời được cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Bên cạnh đó, cần có biện pháp tháo gỡ khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước như hiện nay, thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, mở rộng khai thác các nguồn thu mới có triển vọng, thực hiện tốt các giải pháp chống thất thu và thu hồi nợ thuế để bảo đảm cân đối các khoản chi theo kế hoạch.
 
Cùng với đó, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, dự án đầu tư, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là phải kịp thời triển khai các phương án, biện pháp hữu hiệu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân sống ở vùng xung yếu, khu vực dễ bị sạt lở khi có mưa bão xảy ra.
 
Huy động nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện an sinh xã hội; chú trọng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ và khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông ở khu vực nội thị TP. Nha Trang.
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Tập trung đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ tới.
 
Ngoài ra, năm 2019 là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chính vì vậy, ngay từ bây giờ cần phải tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị để thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và xây dựng đề cương các văn kiện trình đại hội; đồng thời tổng kết có hiệu quả các nghị quyết của Tỉnh ủy về 4 chương trình KT-XH và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh để tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng mục tiêu, kế hoạch của nhiệm kỳ sau.
 
Về việc lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy
 
Thực hiện Quy định của Bộ Chính trị, trong tháng 11-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm để báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chuẩn bị các báo cáo công tác từ đầu nhiệm kỳ khóa XVII đến nay để trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn và chân thành.
 
Việc lấy phiếu tín nhiệm là sự đánh giá, ghi nhận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời giúp cho người được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao trình độ, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công tác; là kênh thông tin rất quan trọng để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Qua kết quả được công bố, cho thấy tinh thần trách nhiệm, ý thức xây dựng, thái độ khách quan, công tâm trong việc đánh giá và sự tín nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả đó còn thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao trong Tỉnh ủy. 
 
Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, Tỉnh ủy đã xem xét, cho ý kiến việc giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời bầu bổ sung 1 đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu thực hiện các bước tiếp theo của quy trình công tác cán bộ để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.
 
Thưa các đồng chí!
 
Nhiệm vụ của năm 2019 là rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, tôi đề nghị các đồng chí tỉnh ủy viên, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tập trung khắc phục những hạn chế, bất cập, chung sức, đồng lòng thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2019 đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Ngoài ra, cũng phải hết sức quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo và nhân dân trong tỉnh có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm...
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.807.902