HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  13/04/2019 21:37     |  Lượt xem 1380   

Tập trung các biện pháp để duy trì tăng trưởng kinh tế tốt hơn, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra

Kính thưa Tỉnh ủy;


Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị;


Sau một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản để ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả.


Sau đây, tôi xin khái quát những kết quả đạt được của hội nghị như sau:


1. Tỉnh ủy thống nhất với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I/2019 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày. Kết quả nhìn chung cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển khá, biểu hiện một số mặt tích cực ngay từ những tháng đầu năm 2019. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.


Dự báo trong quý II sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường và tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; nắng nóng, hạn hán, cháy nổ trong mùa khô; các ngành, địa phương trong tỉnh tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tập trung sắp xếp nhân sự, tinh gọn tổ chức bộ máy sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2019. Do vậy, các ngành, các cấp cần phải quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai, phòng, chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả các biện pháp để duy trì tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.


Tập trung triển khai hiệu quả, đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, để qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn theo kế hoạch, nhất là các dự án trọng điểm (tuyến đường - nút giao thông kết nối sân bay Nha Trang, nút giao Ngọc Hội và đường Vành đai 2) và các dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp (Ninh Thủy, Sông Cầu, Trảng É...), góp phần tạo ra năng lực sản xuất mới, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.


Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tập trung tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường biện pháp thu thuế, quản lý tốt các nguồn thu phát sinh trên địa bàn, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế, bảo đảm kế hoạch thu ngân sách năm 2019.


Tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống cháy rừng và phòng, chống hạn trong mùa khô. Tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát tốt dịch bệnh. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia và Festival Biển 2019; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy tại các khách sạn, nhà hàng, công trình cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuần tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép. Cùng với đó, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong nhân dân; tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.


2. Tỉnh ủy thống nhất với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh chương trình hành động để Tỉnh ủy sớm ban hành, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.


Đối với Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án quản lý khai thác, kinh doanh yến sào Khánh Hòa từ năm 2019, trên cơ sở kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả, đúng quy định nhằm bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.


3. Tỉnh ủy thống nhất với kết quả kiểm điểm năm 2018 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, có 2/13 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11/13 hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của năm 2018 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực đề ra nhiều giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo khả thi, góp phần lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019.


4. Hội nghị Tỉnh ủy lần này đã biểu quyết thông qua các quyết định thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban vật chất nhằm triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh ban hành các quyết định để triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo thành lập các tổ phục vụ các tiểu ban để triển khai, phân công các thành viên, tổ chức thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả.


5. Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.


Thưa các đồng chí,


Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta trong năm 2019 đang còn rất lớn. Chính vì vậy, tôi đề nghị các ngành, các địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải có quyết tâm thật cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra.


Cuối cùng, thay mặt các đồng chí chủ trì hội nghị, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Kính chúc các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị, các đồng chí trong Tỉnh ủy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.


Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.807.508