HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  13/04/2019 16:54     |  Lượt xem 3783   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 15

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY 

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 15

(Khánh Hòa, ngày 12  tháng 4 năm 2019)

-----

  Kính thưa Tỉnh ủy,

  Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2019; thảo luận, thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại năm 2018 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện, tập thể lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và một số vấn đề quan trọng khác.

  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần này dự kiến làm việc trong một ngày, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được trình bày để Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành sau hội nghị. Đi vào cụ thể từng vấn đề, tôi xin gợi ý một số nội dung như sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh, nhưng với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh tiếp tục tập trung khôi phục, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh 03 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển khá. Cụ thể là: GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 7,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 12%; doanh thu du lịch tăng 23,5%; thu nội địa đạt trên 4.138 tỷ đồng, tăng gần 11%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm; cải cách hành chính được đẩy mạnh; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã hết sức chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, Nhân dân trong tỉnh có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn gặp một số khó khăn trong sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân do chịu ảnh hưởng của thiên tai và dịch bệnh diễn biến phức tạp; thu ngân sách ở khu vực ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn, thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách đạt thấp; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn tiếp tục diễn ra; an ninh trật tự diễn biến phức tạp, số vụ phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông đường bộ tăng so với cùng kỳ.

Với tinh thần quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2019, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ bản chất, nguyên nhân kết quả đạt được trong quý I cũng như những mặt còn hạn chế; đồng thời đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho quý II/2019 sát với thực tiễn để thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng tốt hơn, nhất là các giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu thuế; chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô sắp đến cũng như tình hình dịch bệnh đang diễn biến khó lường và tai nạn giao thông đường bộ tăng cả 3 tiêu chí.

2. Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị

Ngày 15/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế. Đây là chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung chương trình hành động trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, những nội dung định hướng của Trung ương cũng như tình hình quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của tỉnh trong thời gian qua, từ đó xác định mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới sát với thực tiễn yêu cầu để triển khai có hiệu quả trong toàn tỉnh.

         Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ nghị quyết của Bộ Chính trị và tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận kỹ các vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung phân tích, cho ý kiến đối với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm huy động, phát huy tối đa các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh đạt mục tiêu đề ra.

3. Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 theo đúng quy định. Đến nay, việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018 trong toàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Qua kiểm điểm, không có vấn đề nghiêm trọng cần phải chuyển các cơ quan chức năng thẩm tra, xác minh làm rõ, cũng không có trường hợp cá nhân có dấu hiệu vi phạm phải chuyển ủy ban kiểm tra các cấp xem xét đề xuất xử lý kỷ luật.

 Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2018 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 08/01 đến 09/01/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 theo đúng yêu cầu, quy trình quy định (có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các vụ địa phương của các ban xây dựng Đảng Trung ương). Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả kiểm điểm năm 2018 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2019 và những năm tiếp theo.

4. Về nhóm công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham khảo ý kiến của Trung ương và lấy ý kiến của các cơ quan liên quan để tham mưu dự thảo các quyết định thành lập 03 tiểu ban chuẩn bị Đại hội gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban nội dung và Tiểu ban vật chất. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thảo luận kỹ về chức năng, cơ cấu, nhân sự cụ thể của từng tiểu ban theo tinh thần đổi mới của Đảng. Theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, tại Hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến của Tỉnh ủy thông qua các quyết định thành lập các tiểu ban để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

5. Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại hội nghị hôm nay, Tỉnh ủy tiến hành bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bảo đảm cơ cấu theo đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên quan tâm cho ý kiến giới thiệu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đúng cơ cấu để bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Ban Thường vụ còn báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác tài chính Đảng năm 2018 và phương án quản lý khai thác, kinh doanh Yến Sào Khánh Hòa từ năm 2019.

Đối với Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2018 và Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Tỉnh ủy xin Tỉnh ủy không trình bày và thảo luận tại hội trường, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nhận thấy vấn đề gì cần thiết phải làm rõ, có ý kiến chất vấn trực tiếp trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng vào cuối phiên họp này.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.853.481