ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  11/06/2019 10:46     |  Lượt xem 643   

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Thời gian qua, hoạt động của các tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị ở khu vực kinh tế ngoài nhà nước (KTNNN) đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh, chăm lo quyền lợi người lao động. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan và chủ quan mà nhiều tổ chức đảng trong khu vực kinh tế này có lực lượng mỏng, chất lượng hoạt động hạn chế, chưa phát huy vị trí, vai trò mà Trung ương đã quy định. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực KTNNN, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực kinh tế ngoài nhà nước

Sinh hoạt Chi bộ tại Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Việt Nam 1 (Ðảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc). Ảnh: TRUNG HUY

BÀI 1: Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết

Vượt qua nhiều vướng mắc, rào cản, các tổ chức đảng, đoàn thể khu vực KTNNN đã chăm lo công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên. Từ đó, phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đoàn kết người lao động trong doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, tham gia định hướng doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, tăng cường đoàn kết giữa chủ doanh nghiệp và người lao động.

Tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng

Theo quy định của Trung ương, các đơn vị khu vực KTNNN bao gồm: doanh nghiệp tư nhân (trong đó có công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân); doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu nhà nước từ 50% trở xuống; doanh nghiệp có vốn nước ngoài (doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài); hợp tác xã (HTX) và liên hiệp HTX; đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu ngoài công lập); hộ sản xuất, kinh doanh cá thể… Thực hiện chủ trương của Ðảng, phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thật sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều cấp ủy, địa phương đã tích cực củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức đảng, khẳng định vị trí, vai trò hạt nhân chính trị của mình trong khu vực KTNNN.

Nhiều cấp ủy, chính quyền đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, xây dựng nghị quyết, kế hoạch, triển khai có hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các đơn vị KTNNN. Năm 2012, Thành ủy Hà Nội triển khai nghị quyết về “Tăng cường công tác xây dựng Ðảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020” với mục tiêu phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 200 đến 300 tổ chức đảng. Ðến nay, hầu hết các chỉ tiêu của nghị quyết này đều đã đạt và vượt. Năm 2018, toàn thành phố đã thành lập mới 152 tổ chức đảng, đạt 116% kế hoạch; kết nạp được 1.242 đảng viên mới. Quý I-2019, Ban Chỉ đạo các cấp của thành phố đã thành lập 34 chi bộ đảng trong các đơn vị KTNNN. Thành ủy TP Hồ Chí Minh sau nhiều lần ban hành các chỉ thị về đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các đơn vị KTNNN đã tạo được chuyển biến tích cực. Trong số 341 doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên đã có 257 đơn vị có tổ chức đảng, đạt tỷ lệ 75,37%; có 265 đơn vị có tổ chức đoàn thanh niên, đạt tỷ lệ 77,71%. Tại TP Hải Phòng, hiện có hơn 31 nghìn doanh nghiệp, 340 HTX, 2.500 tổ hợp tác, 122 trường học ngoài công lập, hơn 1.200 cơ sở y tế ngoài nhà nước… Sau chín năm thực hiện nghị quyết về “Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, đã có 490 đơn vị KTNNN có tổ chức đảng, gồm 343 doanh nghiệp ngoài nhà nước, 99 HTX, 48 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, với tổng số hơn 7.300 đảng viên. Thực hiện Chương trình số 16-CTr/TU ngày 9-6-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương về xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong các đơn vị KTNNN giai đoạn 2016-2020, đến nay, toàn tỉnh có 76 tổ chức cơ sở đảng trong các đơn vị KTNNN, gồm 16 đảng bộ cơ sở, 60 chi bộ cơ sở và 125 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với 2.526 đảng viên. Có 53 đồng chí bí thư chi bộ là lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, 18 đồng chí bí thư chi bộ là chủ doanh nghiệp.

Các tỉnh Ðồng Nai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh… cũng là những địa phương đạt kết quả cao trong xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên khu vực KTNNN. Bài học kinh nghiệm chung của các địa phương trong công tác này là sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, tìm ra khó khăn và khắc phục. Ðồng chí Nguyễn Thanh Tú, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ðồng Nai cho biết, các cấp ủy thường xuyên gặp gỡ chủ doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động, nói rõ ý nghĩa, mục đích của việc thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Ngoài ra, các cấp ủy trực thuộc đã tích cực mở lớp bồi dưỡng kiến thức về Ðảng để tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Theo đồng chí Trần Thị Ngọc Châu, Bí thư Chi bộ Xây dựng lực lượng chính trị thuộc Ðảng ủy Cơ quan Ban quản lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh, việc xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội giống như xây dựng “vườn ươm”. Chi bộ tập hợp đảng viên ở các doanh nghiệp, mỗi đảng viên có trách nhiệm tuyển lựa, tuyên truyền, vận động công nhân ưu tú trong doanh nghiệp để bồi dưỡng, phát triển đảng. Từ sự chắt chiu từng hạt giống tốt như thế, “vườn ươm” đã cho ra đời các chi bộ vững mạnh. Với cách làm đó, Ðảng bộ Ban quản lý Khu công nghệ cao phấn đấu đến cuối năm 2020, thành lập thêm năm chi bộ trong các doanh nghiệp có hơn 500 lao động.

Bí thư Ðảng ủy phường Phạm Hồng Thái (quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) Bùi Thúy Hiền nêu kinh nghiệm rằng: Cẩn trọng, đúng quy định là cách làm của đơn vị. Ban chỉ đạo của Ðảng ủy phường đã rà soát, đánh giá, phân loại, đơn vị kinh tế nào đủ các điều kiện mới cho phép thành lập chi bộ. Thí dụ, đối với doanh nghiệp, phải bảo đảm hoạt động đúng luật, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, bảo đảm tốt quyền lợi cho người lao động. Cán bộ, nhân viên của doanh nghiệp chấp hành và thực hiện đúng các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ doanh nghiệp nhận thức được vai trò của tổ chức đảng, nhất trí và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức đảng hoạt động. Nhờ đó, hầu hết các tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN trên địa bàn phường đều bảo đảm chất lượng. Mới đây, Ðảng ủy phường đã thành lập Chi bộ Công ty cổ phần Vật tư Phú Quý gồm ba đảng viên và chỉ định Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty giữ chức Bí thư Chi bộ. Sau hơn một năm hoạt động, Chi bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cả nước hiện có 12.808 tổ chức đảng trong các đơn vị khu vực KTNNN, tăng 10.799 tổ chức đảng, gấp 6,38 lần so với năm 2008; trong đó, có 21 đảng bộ cấp trên cơ sở, 1.481 đảng bộ cơ sở, 4.160 chi bộ cơ sở, 75 đảng bộ bộ phận và 7.071 chi bộ trực thuộc; với tổng số 182.995 đảng viên.

Ðồng hành cùng doanh nghiệp

Qua khảo sát cho thấy, các tỉnh ủy, thành ủy có nhiều tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN tập trung tại TP Hà Nội (2.801, chiếm 21,87%); TP Hồ Chí Minh (2.420, chiếm 18,89%); Hải Phòng (488, chiếm 3,82%)... Cùng với sự phát triển nhanh về tổ chức, phần lớn các tổ chức đảng khu vực KTNNN đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị, đồng hành cùng chủ doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống người lao động. Những đơn vị có tổ chức đảng cơ bản hoạt động ổn định, ít xảy ra tranh chấp lao động, quyền lợi của người lao động cơ bản được bảo đảm...

Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Vật tư Phú Quý (Hải Phòng) Bùi Quang Phú chia sẻ, bản thân là đảng viên, luôn nhận thức sâu sắc rằng doanh nghiệp muốn phát triển ổn định, đúng định hướng thì cần có sự tham gia của cấp ủy đảng. Với nhận thức như vậy, vừa là Bí thư Chi bộ, vừa là lãnh đạo doanh nghiệp, đồng chí luôn gương mẫu, trách nhiệm để đảng viên và thành viên khác trong doanh nghiệp noi theo... Kết quả sau hơn một năm hoạt động, chi bộ đã đồng hành cùng công ty đưa hoạt động kinh doanh tăng mạnh. Ðồng thời, chi bộ phát hiện, giới thiệu hai quần chúng ưu tú đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng và được cấp ủy cấp trên làm thủ tục xét kết nạp Ðảng.

Tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam ở TP Biên Hòa (Ðồng Nai), doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, có gần 18 nghìn công nhân, khi thành lập vào năm 2009, chi bộ có bảy đảng viên, đến nay đã tăng lên 125 đồng chí. Có được kết quả này, bản thân chủ doanh nghiệp thấy được lợi ích của việc thành lập chi bộ và tạo điều kiện, ủng hộ tổ chức đảng hoạt động tốt. Ðánh giá về hoạt động của chi bộ tại đây, Phó Tổng Giám đốc Công ty Pouchen Việt Nam Thái Minh Chí nhận thấy hoạt động của chi bộ đã đồng hành cùng với Ban Giám đốc, góp phần giải quyết các vấn đề của công nhân để doanh nghiệp phát triển bền vững. Cụ thể, hằng tháng, chi bộ tập hợp ý kiến của công nhân, cùng Ban Giám đốc thảo luận, giải quyết để công việc thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho chi bộ sinh hoạt trong giờ làm việc nhưng vẫn được tính lương và hỗ trợ bố trí một phòng hội trường rộng hơn 200 m2 để chi bộ làm nơi hội họp và giải quyết các vấn đề liên quan.

Công ty TNHH Pousung Việt Nam, Khu Công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom (Ðồng Nai) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với hơn 25.700 công nhân đang làm việc. Chi bộ được thành lập vào năm 2011 với 11 đảng viên, hiện đã có 64 đảng viên. Phó Tổng Giám đốc Công ty Pousung Việt Nam Tạ Chí Minh cho biết, từ khi công ty thành lập chi bộ, lợi ích lớn nhất là góp phần ổn định sản xuất hơn. Cụ thể, chi bộ đảng và các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên phối hợp Ban Giám đốc triển khai các quy định, chính sách mới của Nhà nước và công ty. Ðối với những trường hợp công nhân chưa hiểu rõ thì chi bộ có vai trò rất quan trọng trong tuyên truyền cho công nhân biết rõ để thực hiện. Nhờ đó, những năm qua, doanh nghiệp ổn định và liên tục phát triển.

Công ty cổ phần Ðầu tư Thái Bình (Bình Dương) sản xuất và kinh doanh giày da, túi xách, có 45 nghìn công nhân. Ðảng bộ Công ty phát triển vững mạnh với hơn 200 đảng viên. Bí thư Ðảng ủy Công ty Thái Bình Nguyễn Ðình Nhuần cho biết: Với đội ngũ đảng viên được kết nạp là những cán bộ quản lý có trình độ và công nhân có tay nghề đã góp phần lãnh đạo tổ chức chính trị, đoàn thể chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, giải quyết hài hòa lợi ích cho người lao động; nắm bắt tư tưởng, tăng cường tuyên truyền đến người lao động nhằm giúp họ nhận thức đúng đắn. Nhờ vậy, doanh nghiệp hoạt động ổn định, hiệu quả, luôn hoàn thành kế hoạch tăng trưởng hằng năm. Năm 2018, Công ty xuất khẩu được 33 triệu đôi giày và 15,2 triệu túi xách.

Với 27 khu công nghiệp (KCN) và 12 cụm công nghiệp (CCN) đã đi vào hoạt động, để tạo cơ sở cho công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng tại các đơn vị KTNNN trong KCN, CCN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 24-10-2015 về “Xây dựng mô hình tổ chức đảng ở KCN, CCN trên địa bàn tỉnh”. Theo mô hình này, đến nay tại Bình Dương đã có ba đảng bộ trong KCN được thành lập, là Ðảng bộ KCN Nam Tân Uyên, Ðảng bộ KCN Việt Nam - Xin-ga-po, Ðảng bộ KCN Sóng Thần. Hoạt động của các đảng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị KTNNN và đảng viên là công nhân lao động.

Theo đánh giá của Ban tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố thì tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị KTNNN từng bước phát triển và hoạt động phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng loại hình. Nhiều tổ chức đảng đã thể hiện được vai trò hạt nhân chính trị, hoạt động có hiệu quả thiết thực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển. Sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ tương đối nền nếp, chất lượng từng bước nâng lên. Hoạt động của tổ chức công đoàn và đoàn thanh niên ngày càng phong phú, thiết thực, được đông đảo công nhân, người lao động hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Ðây là những điểm mạnh đang được phát huy rộng rãi trong các tổ chức đảng tại khu vực KTNNN.

(Còn nữa)

Theo Nhandan.com.vn
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.382.420