ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  16/06/2019 11:45     |  Lượt xem 806   

Tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ

Tại Hội thảo, các đại biểu sôi nổi tham luận đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Các đại biểu đề nghị: Cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin giữa Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc xây dựng, tham mưu xây dựng các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ

 

Đống chí Mai Văn Chính phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ: Sự phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức xây dựng đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng, đặc biệt là đối tượng cán bộ diện Trung ương quản lý. Trong thời gian qua, Ban Tổ chức Trung ương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đổi mới nội dung, phương pháp làm việc; tập trung sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, hướng dẫn và tăng cường phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ. Cùng với thực hiện giao ban trực tuyến định kỳ với các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tổ chức Trung ương đã ký kết quy chế phối hợp với Thành ủy Hà Nội và Thành ủy TP. Hồ Chí Minh... Tuy nhiên, việc phối hợp trong công tác cán bộ còn những hạn chế như: Chưa xác định hệ thống nội dung, quy trình phối hợp và phương pháp đánh giá hiệu quả phối hợp; việc trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác cán bộ còn chưa thường xuyên, thiếu chặt chẽ; chưa có sự thống nhất giữa các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của các tỉnh ủy, thành ủy; việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng văn bản về công các cán bộ của một số tỉnh ủy, thành ủy còn hạn chế... 

Trước yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới, việc tăng cường phối hợp giữa các cơ quan có liên quan, trong đó có Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy là cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng. Việc nghiên cứu Đề án "Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý" nhằm xác định cơ sở lý luận, thực tiễn cho việc tham mưu chủ trương, chính sách về vấn đề này.

Gợi ý thảo luận, đồng chí Mai Văn Chính đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ thực trạng; những thuận lợi, khó khăn; đề xuất giải pháp cụ thể nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Tại Hội thảo, các đại biểu sôi nổi tham luận, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Các đại biểu đề nghị: Cần tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin giữa Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trong việc xây dựng, tham mưu xây dựng các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế, hướng dẫn về công tác cán bộ. Ban hành văn bản để cụ thể hóa việc thực hiện phối hợp giữa Ban Tổ chức Trung ương với các tỉnh ủy, thành ủy; trong đó, quy định rõ nội dung, trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ phối hợp giữa vụ theo dõi địa bàn, cán bộ theo dõi địa bàn của Ban Tổ chức Trung ương với các địa phương, đơn vị. Tăng cường phối hợp trong tập huấn nghiệp vụ và xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng. Phát huy hiệu quả việc tổ chức các hội nghị, hội thảo trực tuyến; kịp thời tham mưu văn bản trả lời các địa phương, đơn vị về những vướng mắc trong công tác cán bộ...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính tiếp thu những ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu, đồng thời đề nghị Ban Chủ nhiệm đề án tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham luận, bổ sung và hoàn thiện đề án, báo cáo kịp thời lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương để có những đề xuất hiệu quả, khả thi.

Theo Xaydungdang.org.vn

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.381.051