ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  24/06/2019 06:46     |  Lượt xem 1178   

Nhân sự khóa mới giảm ủy viên cấp tỉnh, cơ cấu 3 độ tuổi

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 nêu rõ sẽ giảm khoảng 5% số lượng ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy...

Tại buổi triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng vào sáng nay, ông Ngô Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Xây dựng đảng thông tin nhanh những nét mới và một số nội dung cần quan tâm của chỉ thị này.

Cán bộ trẻ dưới 40 tuổi từ 10% trở lên

Ông Tuấn cho biết, Chỉ thị 35 kế thừa có bổ sung 4 nội dung trong Chỉ thị 36 và cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của TƯ khóa 12 phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Cụ thể, về cơ cấu cấp ủy theo địa bàn, lĩnh vực, chỉ thị thống nhất quy định một số chức danh cụ thể có cơ cấu ban thường vụ. Số cơ cấu còn lại do cấp ủy quyết định theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ.

Về cơ cấu cán bộ nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số trong cấp ủy, Chỉ thị 35 định hướng phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong ban thường vụ; tỷ lệ cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi đối với cấp tỉnh, cấp huyện) từ 10% trở lên.

Tỷ lệ cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số phù hợp với đặc điểm, cơ cấu dân tộc và điều kiện cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chỉ thị 35 quy định rõ số lượng cấp ủy viên và ủy viên ban thường vụ các cấp sẽ giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện so với số lượng tối đa đã được TƯ xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về quy trình nhân sự  thực hiện theo quy định số 105 ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị, hướng dẫn của cấp ủy có thẩm quyền và được cụ thể hóa để xây dựng quy trình mới đối với 2 đối tượng là nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy và nhân sự tái cử cấp ủy.

Bố trí bí thư tỉnh không là người địa phương theo lộ trình

Chỉ thị 35 cũng kế thừa, nhưng có điều chỉnh 3 nội dung trong Chỉ thị 36. Trong đó, Bộ Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương theo lộ trình, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Cấp ủy cấp tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch để đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chủ trương này ở cấp huyện; khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện chủ trương thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín...

Thứ ba, đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng giữ nguyên số lượng đại biểu ở khối địa phương nhưng đổi mới cách phân bổ để bảo đảm thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc hợp lý. Bên cạnh đó, tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng.

 

Bốn nội dung Chỉ thị số 35 đã kế thừa Chỉ thị số 36 gồm có: tiếp tục thực hiện chủ trương cấp ủy các cấp đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên mỗi nhiệm kỳ và thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi trong cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và phấn đấu 3 độ tuổi trong thường trực cấp ủy.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND, bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện.

Thứ ba, thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy và chính quyền đối với cấp cơ sở là tháng 4/2020; cấp trên trực tiếp cơ sở là tháng 6/2020; cấp trực thuộc TƯ là tháng 9/2020. Thời điểm tính tuổi tham gia chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, đoàn đại biểu QH là tháng 5/2021.

Thứ tư, về độ tuổi những người lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phải đủ tuổi công tác từ 2 nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn 1 nhiệm kỳ.

Những người được giới thiệu tái cử phải đủ tuổi công tác trọn 1 nhiệm kỳ, ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy ở mỗi cấp và chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tại thời điểm bầu cử.

Không để thông tin giả tác động đến công tác chuẩn bị nhân sự

Ông Tuấn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí cần tuyên truyền thật tốt việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Trong đó, ông lưu ý, khi tuyên truyền phải thể hiện quan điểm, định hướng công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,...

Các cơ quan báo chí có biện pháp chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức có dụng ý xấu và nhất là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép, xấu độc trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Đồng thời, chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy.

Báo chí phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng và nhân sự cấp ủy các cấp.

Theo VietNamnet.vn

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.828.927