MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  08/07/2019 16:07     |  Lượt xem 4084   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 16

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 16

(Khánh Hòa, ngày 02  tháng 7 năm 2019)

-----

       Kính thưa Tỉnh ủy,

       Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

       Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII; Kế hoạch của Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số vấn đề quan trọng khác.

       Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí Tỉnh ủy viên và các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy hôm nay.

       Thưa các đồng chí,

       Hội nghị Tỉnh ủy lần này dự kiến làm việc trong một ngày rưỡi, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được trình bày để Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành sau hội nghị. Đi vào cụ thể từng vấn đề, tôi xin gợi ý một số nội dung như sau:

       1. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị

      Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, nên kinh tế - xã hội của tỉnh 06 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển. Cụ thể là: GRDP theo ngành kinh tế tăng 6,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trên 12%; doanh thu du lịch tăng 19,5%; thu nội địa đạt trên 7.700 tỷ đồng, tăng 1,4%. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được nâng cao; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã hết sức chăm lo chu đáo cho đời sống nhân dân trong dịp Tết nguyên đán, nhất là đối với các đối tượng chính sách và người nghèo.

      Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tiếp tục được quan tâm và thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Trong đó, tập trung triển khai các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết của Trung ương, tích cực đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, gắn với thực hiện tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh theo đúng chủ trương và chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đồng thời, chú trọng thực hiện nêu gương, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta vẫn còn gặp một số khó khăn, yếu kém trong sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nắng nóng kéo dài và dịch bệnh diễn biến phức tạp; hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp trong tỉnh còn có mặt trì trệ, chưa hiệu quả, kinh tế tăng trưởng thấp hơn so với kỳ vọng; thu ngân sách ở khu vực ngoài quốc doanh gặp nhiều khó khăn; thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch; công tác quản lý, quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập; tình trạng khai thác khoáng sản và xây dựng trái phép tiếp tục xảy ra; tai nạn giao thông đường bộ tăng trên cả ba tiêu chí.

      Để đảm bảo hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019, tạo tiền đề hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tập trung thảo luận, cho ý kiến làm rõ bản chất, nguyên nhân kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như những mặt hạn chế, yếu kém; đồng thời thảo luận thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng còn lại của năm 2019 với yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng tốt hơn; đẩy mạnh công tác thu thuế; chủ động ứng phó với tình hình hạn hán, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô cũng như kiểm soát tình hình dịch bệnh trên người và vật nuôi đang diễn biến phức tạp và có các biện pháp hữu hiệu để kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ.

      2. Về Chương trình hành động của Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

      Vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đề ra nhiều chủ trương lớn và những khâu đột phá cụ thể nhằm phát triển bền vững kinh tế biển, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chuẩn bị kỹ nội dung chương trình hành động trên cơ sở bám sát quan điểm, mục tiêu, nội dung định hướng của Trung ương cũng như thực trạng phát triển kinh tế biển của tỉnh trong thời gian qua, từ đó xác định mục tiêu, lộ trình, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới sát với thực tiễn yêu cầu để triển khai có hiệu quả trong toàn tỉnh.

       Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ nghị quyết của Trung ương và tình hình thực tiễn của tỉnh, nghiên cứu, thảo luận kỹ các vấn đề mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Tỉnh ủy. Trong đó, tập trung phân tích, cho ý kiến đối với các mục tiêu, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của tỉnh để đưa kinh tế biển phát triển mạnh mẽ, giữ vai trò, vị trí quan trọng và chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, nâng cao đời sống của Nhân dân trong toàn tỉnh.

       3. Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh

      Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo và triển khai thực hiện. Tỉnh ủy đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội; đồng thời chỉ đạo các tiểu ban chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là khẩn trương chuẩn bị các văn kiện đại hội. Bên cạnh đó, sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, rà soát, tổng hợp các nội dung công việc theo yêu cầu của Chỉ thị cũng như đối chiếu với các nhóm công việc đã thực hiện trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ lần trước để tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai thực hiện thống nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh, làm cơ sở cho việc chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

      Theo quy chế làm việc, tại Hội nghị Tỉnh ủy lần này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình xin ý kiến Tỉnh ủy hai vấn đề có liên quan, đó là: Đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Kế hoạch của Tỉnh ủy lãnh đạo triển khai đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là các vấn đề rất quan trọng cần có sự định hướng, thống nhất lãnh đạo, triển khai của Tỉnh ủy. Chính vì vậy, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên quan tâm cho ý kiến góp ý chi tiết vào từng nội dung, qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh, ban hành, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất.

       4. Thực hiện Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và quy định của Trung ương về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, tại hội nghị hôm nay, Tỉnh ủy tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 để bảo đảm số lượng, cơ cấu theo đúng quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên quan tâm cho ý kiến giới thiệu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, đúng cơ cấu để bầu giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng như đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo thẩm quyền.

      5. Ngoài ra, theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND tỉnh và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến đối với Chương trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa VI; kết quả thực hiện đầu tư công 6 tháng đầu năm và đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

      Đối với Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ hội nghị Tỉnh ủy xin Tỉnh ủy không trình bày và thảo luận tại hội trường, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

     Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nhận thấy vấn đề gì cần thiết phải làm rõ, có ý kiến chất vấn trực tiếp trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng vào cuối phiên họp này.

     Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

     Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

     Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.414