MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  08/07/2019 16:11     |  Lượt xem 5117   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 16

PHÁT BIỂU

CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 16

(Khánh Hòa, ngày 03 tháng 7 năm 2019)

---

     Kính thưa Tỉnh ủy,

     Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

     Sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, thảo luận sôi nổi, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 16 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản để ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

     Sau đây, tôi xin tóm lược những kết quả được của Hội nghị như sau:

     1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội:

     Tỉnh ủy thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày tại hội nghị. Kết quả chung cho thấy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Một số chỉ tiêu quan trọng đạt khá so với kế hoạch 2019 đề ra, đặc biệt, các lĩnh vực thương mại, dịch vụ - du lịch tiếp tục tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả, nhất là Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các dự án, công trình hạ tầng phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội tiếp tục được quan tâm, bảo đảm. Nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, du lịch, các ngày lễ lớn được tổ chức thành công tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân và cơ hội quảng bá hình ảnh, hợp tác, đầu tư của tỉnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được tăng cường và giữ vững.

     Dự báo trong 6 tháng cuối năm, chúng ta sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thời tiết diễn biến khó lường, khả năng nắng nóng vẫn còn tiếp diễn, bão lũ thường xảy ra vào những tháng cuối năm, thêm vào đó là tình hình dịch bệnh trên người và vật nuôi còn diễn biến phức tạp sẽ làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, đời sống người dân và kết quả hoàn thành một số chỉ tiêu quan trọng.

     Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã đề ra nhằm hoàn thành cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2019. Song song với việc lãnh đạo, triển khai tốt các công việc chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp, cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm chi ngân sách, gắn với tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, tích cực thực hiện các biện pháp thu thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt kế hoạch đề ra.

     Tích cực tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác giải tỏa, bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án năng lượng điện mặt trời đã được phê duyệt, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cũng như các dự án đầu tư ngoài ngân sách để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh.

     Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng, quy hoạch nuôi trồng thủy sản. Thực hiện có hiệu quả phương án chống hạn, phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và chủ động ứng phó với mưa bão trong những tháng cuối năm. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên người và vật nuôi. Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề còn bức xúc trong Nhân dân; thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác phòng, chống cháy, nổ; kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh và phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong các dịp lễ, hội cuối năm.

     2. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị:

Trong thời gian tới, các cấp ủy đảng trong tỉnh cần tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, mà trọng tâm là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương và kế hoạch của Tỉnh ủy về sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong tỉnh đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Cùng với đó, tập trung lãnh đạo, chuẩn bị tốt các văn kiện và nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     3. Tỉnh ủy thống nhất với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày. Nội dung chương trình hành động được chuẩn bị chu đáo trên cơ sở quan điểm, chủ trương, định hướng của Trung ương và thực tiễn yêu cầu phát triển kinh tiến biển của tỉnh, từ đó xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phù hợp để phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng, đưa kinh tế biển phát triển bền vững hơn và giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế của tỉnh.

Giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của Tỉnh ủy, hoàn chỉnh chương trình hành động để Tỉnh ủy sớm ban hành, triển khai thực hiện trong toàn tỉnh.

     4. Theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy đã tiến hành quy trình giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy trình bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.

     Thưa các đồng chí!

     Nhiệm vụ chính trị đặt ra cho chúng ta từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất lớn. Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang bước vào giai đoạn quan trọng, với nhiều công việc quan trọng, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, tập trung từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị phải nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất là các ngành, các địa phương và từng đồng chí Tỉnh ủy viên phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mạnh mẽ hơn, đồng bộ hơn với quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

     Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi gửi đến các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

     Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.288