MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  24/07/2019 16:34     |  Lượt xem 3148   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ LÊ THANH QUANG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI ĐẠI HÔI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỈNH KHÁNH HÒA LẦN THỨ X, NHIÊM KỲ 2019 - 2024

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam!

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

Hôm nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, đánh dấu một bước phát triển mới của tổ chức Mặt trận và phong trào Mặt trận tỉnh Khánh Hòa.

Thay mặt Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và 330 đại biểu chính thức, đại diện tiêu biểu của Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên, các dân tộc, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về dự Đại hội. Xin gửi đến các vị khách quý, các đại biểu, cán bộ Mặt trận trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Năm năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và Trung ương MTTQ Việt Nam, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành tốt các nhiệm vụ; triển khai thực hiện đồng bộ và thắng lợi Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Mặt trận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và đạt nhiều kết quả; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được phát huy, nhân rộng. Công tác tuyên truyền được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; phát huy dân chủ, tập hợp, đoàn kết các thành phần trong xã hội. Tích cực truyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả, nổi bật như: Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; Đoàn kết, sáng tạo; Cả nước chung tay vì người nghèo… Đặc biệt, Mặt trận các cấp đã chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác kêu gọi, vận động hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh khắc phục hậu quả của bão số 12 năm 2017 và bão số 8, 9 năm 2018, nhanh chóng khôi phục sản suất, ổn định đời sống; được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Hệ thống Mặt trận ngày càng được củng cố, phát triển; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, hiệu quả theo chủ trương, định hướng của Trung ương và đã triển khai thực hiện chủ trương trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở cấp huyện; đội ngũ cán bộ Mặt trận được củng cố, tăng cường, có năng lực, nhiệt tình, trách nhiệm, gắn bó với phong trào. Vai trò của Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng rõ nét, đi vào thực chất hơn; công tác giám sát, phản biện xã hội, vận động Nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả bước đầu; chú trọng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết. Vai trò của Mặt trận ngày càng được khẳng định rõ hơn, xứng đáng là cầu nối và củng cố mối quan hệ gắn bó mặt thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

Tỉnh ủy đánh giá cao sự trưởng thành, phát triển và những đóng góp tích cực của Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”, cờ thi đua, bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thành tích tiêu biểu trong công tác Mặt trận. Thay mặt Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực và những thành tích đạt được của Mặt trận các cấp trong nhiệm kỳ qua!

Nhân dịp này, tôi xin trân trọng cảm ơn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ Mặt trận các cấp trong tỉnh và hoạt động của Mặt trận tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua. Xin gửi lời cảm ơn đến các địa phương và các tổ chức, cá nhân đã quan tâm, động viên, cổ vũ phong trào và hoạt động của Mặt trận tỉnh Khánh Hòa; mong rằng các đồng chí, quý vị tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Những kết quả trên rất đáng phấn khởi, nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Mặt trận các cấp trong tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm cần được khắc phục, đó là: Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận có mặt còn hạn chế. Nội dung, phương pháp giám sát của Mặt trận và một số phong trào thi đua hiệu quả chưa cao. Một số cán bộ Mặt trận chuyên trách chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thật sự quan tâm đúng mức việc củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tại địa phương. Việc vận động, hiệp thương, sáp nhập một số hội có tính chất, chức năng, nhiệm vụ, nội dung hoạt động tương đồng, hoạt động kém hiệu quả vẫn còn gặp khó khăn,...

Tôi đề nghị các đại biểu dự Đại hội hãy phát huy dân chủ, nêu cao trách nhiệm, thảo luận sâu, phân tích rõ về những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời tích cực đóng góp với Đại hội các cấp các giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu quả phong trào và hoạt động công tác Mặt trận trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Về mục tiêu, Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ tới đã nêu trong Báo cáo trình Đại hội, tôi cơ bản tán thành. Cùng với cả nước, tỉnh Khánh Hòa đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và xu hướng tất yếu của hội nhập quốc tế sẽ mang lại thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức đối với phong trào và hoạt động của Mặt trận.

Là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên trong tỉnh cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân; chủ động nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân để giải quyết kịp thời. Phát huy vai trò của Mặt trận trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao ý thức về nghĩa vụ công dân, trách nhiệm xã hội; qua đó cùng với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Với mong muốn đó, sau đây tôi xin nhấn mạnh, gợi mở một số vấn đề để Đại hội cùng nghiên cứu thảo luận sâu sắc hơn:

Thứ nhất, Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động. Phát huy thế mạnh của mình trong việc tạo lập uy tín và giữ vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt nếp sống văn minh, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương; phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; kiên quyết đấu tranh với quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội và âm mưu “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Thứ hai, tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện hiệu quả Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với triển khai đồng bộ, có hiệu quả 4 chương trình kinh tế - xã hội và phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh; phấn đấu sớm đưa Khánh Hòa trở thành tỉnh giàu, đẹp của cả nước, là đô thị trực thuộc Trung ương mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã xác định. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những nhiệm vụ hết sức nặng nề cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Khánh Hòa cũng như hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Do vậy, Mặt trận các cấp trong tỉnh cần phải xác định trách nhiệm, đề ra chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể, sát thực tiễn, để qua đó triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả, đóng góp xây dựng Khánh Hòa ngày càng phát triển. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là các phong trào do Mặt trận phát động, tổ chức, đảm bảo có tính sáng tạo, sát thực tiễn, thực chất hơn; phát huy hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề mà cử tri, dư luận xã hội quan tâm.

Thứ ba, Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên cần quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động và triển khai các hoạt động có trọng tâm, trọng điểm sát hợp với tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị và sâu sát với dân; khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, đặc biệt là cán bộ chủ chốt có bản lĩnh chính trị, uy tín, năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, ngang tầm nhiệm vụ, gắn với triển khai tốt Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, thành phần, coi trọng tính đại diện và tính tiêu biểu; phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực, trong các tầng lớp nhân dân, tôn giáo, dân tộc; qua đó góp phần xây dựng tổ chức Mặt trận trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà.

Thứ tư, Mặt trận các cấp tiếp tục tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân với tinh thần đoàn kết, hòa bình, hữu nghị, tiến bộ và phát triển. Thực hiện tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh quê hương, con người, tiềm năng, lợi thế của cả nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng, góp phần mở rộng đoàn kết, thu hút vốn đầu tư, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và củng cố niềm tin của Nhân dân vào đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước cũng như của tỉnh.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Thưa Đại hội,

Tôi tin tưởng rằng, với bản chất, truyền thống vẻ vang và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, Mặt trận tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2019 - 2024 cùng các tổ chức thành viên sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội Mặt trận lần thứ X đi vào cuộc sống. Mặt trận các cấp trong tỉnh không ngừng phát triển mạnh mẽ, vững chắc; hoạt động công tác Mặt trận sẽ có nhiều khởi sắc, ngày càng hiệu quả hơn; thực sự xứng đáng với vai trò, vị trí quan trọng của mình; góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin chúc mừng 87 vị đã được Đại hội hôm nay tín nhiệm cử vào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X và tin tưởng các vị sẽ phát huy tốt vai trò của mình, làm tròn trọng trách được Đại hội giao phó, xứng đáng, với niềm tin của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Một lần nữa, tôi xin gửi đến quý vị khách quý và các đại biểu lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nhân dịp Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Đại hội Mặt trận tỉnh Bức trướng

mang dòng chữ:  "Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.491