HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  09/08/2019 10:25     |  Lượt xem 1952   

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Ngày 31/8/1947, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 10- NQ/TW về việc thành lập các đảng đoàn, các cơ quan chuyên môn và các chi bộ đặc biệt. Về tổ chức của cơ quan chuyên môn, Nghị quyết xác định rõ nguyên tắc: từ trên xuống dưới; các cấp bộ, hội (tức là các cấp bộ đảng) có những cơ quan chuyên môn chính là: Tổ chức, Kiểm soát, Tuyên truyền , Huấn luyện, Tài chính, Dân vận. Các cơ quan chuyên môn của Trung ương gọi là bộ; ở các khu, tỉnh, huyện gọi là ban (Ban Tổ chức, Ban Huấn luyện …). Trên cơ sở Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 05/12/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định cụ thể về tổ chức, chức năng nhiệm vụ và bố trí cán bộ phụ trách các bộ.

Ở Khánh Hòa, ngày 13/02/1949, Tỉnh ủy triệu tập Hội nghị cán bộ bất thường; đặt mạnh vấn đề lựa chọn cán bộ ưu tú để kiện toàn cơ quan lãnh đạo và bộ máy giúp việc các ngành dân, chính, đảng từ tỉnh đến cơ sở nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ kháng chiến, “chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công”. Đồng chí Trần Quỳnh-Bí thư Tỉnh ủy được cấp trên giao công tác khác nên Hội nghị bầu bổ sung một số đồng chí vào Tỉnh ủy và bầu đồng chí Trương An làm Bí thư Tỉnh ủy (sau một thời gian ngắn, đồng chí Trương An chuyển sang làm công tác khác; đồng chí Tôn Thất Vỹ làm Bí thư Tỉnh ủy). Sau Hội nghị, tháng 3/1949, Tỉnh ủy phân công đồng chí Lê Thanh Liêm, Tỉnh ủy viên phụ trách công tác tổ chức, nghiên cứu việc xây dựng, thành lập các cơ quan chuyên môn, giúp việc của các cấp ủy trong tỉnh.

Tháng 6/1949, Tỉnh ủy mở Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh để quán triệt tình hình nhiệm vụ mới “tích cực cầm cự, chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công”.  Về xây dựng đảng, Hội nghị đặt ra kế hoạch xây dựng và phát triển “Đảng quần chúng đông đảo mạnh mẽ” theo đề án của Kiên Khu ủy. Đến đầu năm 1950, toàn tỉnh đã có 66 chi bộ với 2.949 đảng viên. Điều kiện để thành lập các cơ quan chuyên môn giúp việc của các cấp ủy đảng đã chín muồi.

Cuối năm 1949, Tỉnh ủy quyết định thành lập các cơ quan chuyên môn giúp việc của Tỉnh ủy. Đầu tiên là thành lập Ban Đảng vụ tỉnh: Cấp trên điều động và bổ sung đồng chí Lê Thái Hòa vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa; đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động 2 huyện ủy viên ở Ninh Hòa, Vạn Ninh và 1 đồng chí khác để thành lập Ban Đảng vụ tỉnh, do đồng chí Lê Thái Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Trưởng ban và 3 Ủy viên: Nguyễn Ngật (tức Nguyễn Lương), Lê Hợi và đồng chí Long (quê Bình Định). Ban Đảng vụ tỉnh lúc này có chức năng, nhiệm vụ tương tự Ban Tổ chức và kiêm nhiệm một số chức năng của các ban khác thời kỳ sau này.

Sau khi thành lập Ban Đảng vụ tỉnh, cũng trong khoảng cuối năm 1949, cùng với các ban: Tuyên huấn, Dân vận, Thi đua…; Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa chính thức được thành lập. Cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy đóng tại Đầm Vân (xã Ninh Vân, Ninh Hòa ngày nay). Lúc đầu, cơ quan chỉ có mấy đồng chí. Tuy vậy, cán bộ và nhân viên cơ quan đã nỗ lực bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ công tác. Nhiệm vụ của Văn phòng là thực hiện các công việc về kinh tài, hành chính, quản trị, liên lạc và theo dõi tình hình, lo toàn bộ tài liệu, văn bản, quyết định của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp báo cáo của các nơi khác gửi đến... về sau được bổ sung thêm nhiệm vụ cơ yếu, điện đài và chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy.

Nguồn: Kỷ yếu Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa 80 năm xây dựng và trưởng thành 1930 - 2010

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.712.997