ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  22/08/2019 16:05     |  Lượt xem 778   

Vạn Ninh: Tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng ngày 21/8/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Vạn Ninh tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của huyện nghe báo cáo chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đại tá Trịnh Việt Thành – Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa đã báo cáo tại Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Tại buổi báo cáo, đồng chí Trịnh Việt Thành khẳng định Di chúc là một tài sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đồng chí đã khái quát hoàn cảnh ra đời, nội dung và giá trị cốt lõi của Di chúc thiêng liêng. Trong đó nhấn mạnh những nội dung giá trị cốt lõi của Di chúc đó là: (1) Trước hết nói về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định truyền thống đoàn kết chặt chẽ trong Đảng và “cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Người yêu cầu “trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình” để củng cố và phát triển đoàn kết và thống nhất trong Đảng. Mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. (2) Về đoàn viên và thanh niên, “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ - những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng”, vừa “chuyên”. (3) Về nhân dân lao động, nhân dân lao động bao đời chịu đựng gian khổ, bị nhiều áp bức bóc lột của phong kiến, thực dân; nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù, luôn đi theo và rất trung thành với Đảng. Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. (4) Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có thể kéo dài nhưng nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Sau khi kháng chiến thắng lợi, ra sức hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển đất nước; Đảng và Nhà nước phải quan tâm chăm lo tới mọi đối tượng trong xã hội, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân. (5) Về phong trào cộng sản thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh mong rằng Đảng sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản có lí, có tình. (6) Về một số việc riêng, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ tiếc rằng không được phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa. Người căn dặn “Sau khi tôi đã qua đời, chớ nên tổ chức điếu phúng linh đình, để khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”. (7) Mong muốn cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc đi xa là toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong 50 năm qua, nhất là sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo, nhân dân ta đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn, toàn diện và rất quan trọng. Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng nhanh, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, vai trò của mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Đất nước ngày nay đã “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người... Vị thế của dân tộc trên trường quốc tế được nâng cao. Việt Nam hiện nay đã trở thành một bộ phận của nền kinh tế thế giới, là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trên thế giới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên thực hiện sinh hoạt chuyên đề lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ tại các tổ chức cơ sở đảng.

 

Thanh Lâm - HU Vạn Ninh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.802.557