MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  31/08/2019 18:26     |  Lượt xem 2059   

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại buổi tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa tại buổi tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

 


Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa toàn thể các đồng chí!


Hòa chung trong niềm tự hào, phấn khởi cùng cả nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác kính yêu, hôm nay, tôi rất vui mừng đến tham gia buổi giao lưu, tọa đàm “Khánh Hòa - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin chúc các đồng chí đại biểu dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Thưa các đồng chí!


Nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng những điều Bác để lại trong Di chúc trước lúc đi xa vẫn còn in đậm trong trí nhớ mỗi người con Việt Nam. Có thể khẳng định, đó là lời nói từ trái tim vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, suốt đời chỉ canh cánh trong lòng với tâm huyết cháy bỏng: “... là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.


Bác đi xa song tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách và những lời căn dặn, chỉ bảo ân cần của Người vẫn sẽ là kim chỉ nam, định hướng con đường chúng ta đi trong tương lai. Đảng ta đã cụ thể hóa lời căn dặn của Bác thành các cuộc vận động, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người (từ Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị khóa X; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa XI, đến nay là Chỉ thị 05) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, giúp chúng ta thêm hiểu, tin tưởng và nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.


Thực hiện mong muốn của Người “Đến ngày thắng lợi, Nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”, 50 năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn nỗ lực cố gắng vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất và phát triển địa phương.


Sau hơn 30 năm đổi mới, tỉnh Khánh Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nếu sau ngày giải phóng, đời sống kinh tế khó khăn, sản xuất phát triển chậm, năng suất lao động thấp, các đô thị Nha Trang và Cam Ranh hạ tầng nghèo nàn thì nay đã có diện mạo mới, là những thành phố phát triển năng động và toàn diện, kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng tích cực. Khu vực miền núi từ chỗ thường xuyên thiếu đói, nay đã có bước chuyển căn bản, không còn hộ bị đói, hộ nghèo ngày càng giảm, nhiều người đã vươn lên làm giàu từ chính mảnh đất quê hương; cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm đầu tư cơ bản đầy đủ.


Từ năm 2003, Khánh Hòa tự hào là 1 trong 15 tỉnh, thành phố tự cân đối được ngân sách và có đóng góp cho Trung ương. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả, tổ chức đảng được thành lập tới các thôn, tổ dân phố; bộ máy chính quyền các cấp được củng cố, công tác cải cách hành chính được chú trọng; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân nâng cao rõ rệt. Đó là niềm tự hào to lớn mà chúng ta vui mừng báo công với Bác.


Thưa các đồng chí!


Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời chúng ta cũng đang trong giai đoạn chuẩn bị bước vào đại hội đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Do đó, hơn lúc nào hết, cả hệ thống chính trị cần thực hiện tốt hơn nữa những lời căn dặn của Bác trong Di chúc thiêng liêng. Tôi đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt:


Thứ nhất, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung, giá trị tư tưởng, tinh thần trong Di chúc của Bác; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhất là nội dung chuyên đề năm 2019. Mỗi cán bộ, đảng viên thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị và trách nhiệm công tác.


Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt các nguyên tắc về xây dựng Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề.


Chuẩn bị tốt việc tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nhất là Kết luận số 55-KL/TW, ngày 15-8-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.


Thứ hai, quyết liệt thực hiện các khâu đột phá trong nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung vào việc nâng cao chất lượng tham mưu, xử lý công việc; đổi mới công tác cán bộ, phong cách người đứng đầu; kiên trì giải quyết thấu đáo những vấn đề nổi cộm, bức xúc của người dân. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực như: tài nguyên - môi trường, xây dựng, quản lý đô thị... chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai. Công khai, minh bạch các quy định, chính sách khi thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.


Thứ ba, quan tâm giáo dục đạo đức cách mạng và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Cán bộ, đảng viên không chỉ truyền đạt kinh nghiệm, kiến thức, lý luận mà phải thực sự là những tấm gương trong công tác, cuộc sống để thanh niên học tập noi theo, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn: “…một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đối với đoàn viên, thanh niên cần nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm để không ngừng học tập và tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để trở thành lực lượng xung kích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc.


Đẩy mạnh tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; chú trọng nhân rộng các tấm gương người tốt, việc tốt, có đóng góp thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Phát động, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội để lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Bằng quyết tâm cao độ, tôi tin tưởng sâu sắc Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi vẻ vang, xứng đáng với Di chúc thiêng liêng của Người. Một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, xin chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.


Xin chân thành cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.558