ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  10/04/2018 11:39     |  Lượt xem 1852   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 11

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 11

(Ngày 05 tháng 4 năm 2018)

---

  Kính thưa Tỉnh ủy,

  Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị,

  Sau một ngày làm việc, Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các văn bản để ban hành và chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả.

Sau đây, tôi xin khái quát những kết quả đạt được của Hội nghị như sau:

1- Tỉnh ủy thống nhất với Báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018 do Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình bày. Kết quả nhìn chung cho thấy, kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển khá, bộc lộ nhiều tín hiệu tích cực từ những tháng đầu năm 2018. 04 chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm thực hiện tốt, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Dự báo tình hình trong quý II sẽ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng do cơn bão số 12 trong năm trước để lại cho tỉnh còn rất nặng nề; nắng nóng, hạn hán, cháy, nổ trong mùa khô, dịch bệnh mùa hè tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; bên cạnh đó, nhiều chủ trương lớn của Trung ương được triển khai thực hiện, nhất là việc sắp xếp nhân sự, tổ chức bộ máy sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và kết quả hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của kế hoạch năm 2018. Do vậy, các ngành, các cấp cần phải quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả bão số 12, thực hiện hiệu quả các biện pháp để duy trì tăng trưởng kinh tế tốt hơn nhằm hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.

Triển khai hiệu quả, đúng tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Thường xuyên rà soát, đánh giá tình hình triển khai các dự án trên địa bàn, để qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn theo kế hoạch, nhất là các dự án phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án trọng điểm như: Tuyến đường - nút giao thông kết nối Sân bay Nha Trang, đường Tỉnh lộ 3, nút giao Ngọc Hội và đường Vành đai 2, góp phần khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông, đồng thời tạo sức lan tỏa và kết nối giữa các khu vực với nhau. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; chú trọng triển khai các giải pháp để huy động nhiều nguồn lực ngoài ngân sách cho đầu tư phát triển; duy trì tốt hoạt động đối thoại với doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục, đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng cường biện pháp thu thuế, bảo đảm kế hoạch thu ngân sách năm 2018. Chủ động trong công tác xúc tiến, quảng bá để đa dạng hóa thị trường khách du lịch quốc tế.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống cháy rừng và phòng, chống hạn trong mùa khô; kịp thời triển khai các giải pháp khắc phục nhanh hậu quả do hạn hán gây ra. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; trong đó, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí; chú trọng công tác kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm về an toàn phòng cháy và chữa cháy, nhất là tại các khu công nghiệp, chung cư, khách sạn, nhà hàng, công trình cao tầng, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao; đẩy mạnh tuần tra, truy quét, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép tại các địa bàn trọng điểm. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề còn hạn chế, tồn tại, gây bức xúc trong Nhân dân, nhất là các dự án triển khai chậm tiến độ, gây ô nhiễm môi trường, phương án bồi thường, bố trí tái định cư phục vụ thi công các dự án...; thực hiện đổi mới phong cách, tác phong công tác, lề lối làm việc, nâng cao trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong giải quyết công việc.

2- Tỉnh ủy thống nhất với Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Nội dung Kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng trên cơ sở bám sát những quan điểm, chủ trương của Trung ương và thực tiễn yêu cầu của địa phương, từ đó xác định các mục tiêu và nhiệm vụ thực hiện cụ thể, phù hợp, rõ trách nhiệm, lộ trình cụ thể, cơ bản đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Thực hiện tốt Kế hoạch này sẽ góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện tinh giản biên chế, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Do vậy, các cơ quan, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ cần phải phối hợp tốt với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan, chủ động, tích cực xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể để triển khai hiệu quả Kế hoạch này.

3- Tỉnh ủy thống nhất thông qua Phương án tổ chức bộ máy của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong. Phương án tổ chức bộ máy chủ yếu xác định các vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, mô hình tổ chức bộ máy của chính quyền Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, mối quan hệ, địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong từng mối quan hệ; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay của huyện Vạn Ninh, cũng như chuẩn bị phương án nhân sự cụ thể của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân phong.

Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan liên quan, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị chu đáo các nội dung liên quan đến việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức huyện Vạn Ninh và nhân sự cụ thể của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo đúng quy định ngay sau khi Đề án và Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

4- Tỉnh ủy thống nhất với kết quả kiểm điểm năm 2017 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua kiểm điểm, tất cả các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo hoành thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của năm 2017 trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là hậu quả nặng nề do bão số 12 gây ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và từng đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cần có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; tích cực đề ra nhiều giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo khả thi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2018.

Cuối cùng, thay mặt các đồng chí chủ trì Hội nghị, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII. Kính chúc các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị, các đồng chí trong Tỉnh ủy lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.781.434