ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  10/04/2018 11:46     |  Lượt xem 6152   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 11

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ 11

(Nha Trang, ngày 05 tháng 4 năm 2018)

---

  Kính thưa Tỉnh ủy,

  Kính thưa các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị!

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, đánh giá về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2018; thảo luận, thông qua Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; cho ý kiến về Phương án tổ chức bộ máy của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong; nghe Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2017 của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kết luận đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2017 đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; và một số vấn đề quan trọng khác.

  Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu tham dự Hội nghị Tỉnh ủy hôm nay.

Thưa các đồng chí,

Hội nghị Tỉnh ủy lần này dự kiến làm việc trong một ngày, nhiều vấn đề quan trọng sẽ được Tỉnh ủy xem xét, thảo luận và thống nhất ban hành sau hội nghị. Đi vào cụ thể từng vấn đề, tôi xin gợi ý một số nội dung như sau:

1- Về tình hình kinh tế - xã hội

Mặc dù phải chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 12 gây ra, thêm vào đó là tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm 2017, nhưng với quyết tâm cao, cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống của người dân sau bão, nên kinh tế - xã hội của tỉnh 03 tháng đầu năm 2018 tiếp tục phát triển khá. Cụ thể là: GRDP theo ngành kinh tế tăng 7,1%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,5%; doanh thu du lịch tăng 33%; khách lưu trú tăng 22,5%, trong đó khách du lịch quốc tế tăng 52%; thu ngân sách nội địa đạt trên 3.000 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội tiếp tục được bảo đảm; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhất là các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cũng đã hết sức chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, nhân dân trong tỉnh có điều kiện đón Tết cổ truyền đầm ấm, an toàn và tiết kiệm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh cũng gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông - lâm - thủy sản do chịu ảnh hưởng của bão số 12; thu hút đầu tư vốn ngoài ngân sách thấp hơn so với cùng kỳ 2017; khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng trong quý I/2018 nhưng thiếu bền vững; tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép vẫn tiếp tục diễn ra; tai nạn giao thông đường bộ tăng so với cùng kỳ cả về số vụ và số người chết; số vụ cháy có tăng so với cùng kỳ, gây thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Trong thời gian tới dự báo tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là thiệt hại do cơn bão số 12 để lại cho tỉnh còn rất nặng nề; tình hình hạn hán trong mùa khô sắp đến và diễn biến dịch bệnh khó lường; việc triển khai thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương sẽ tác động đến nhiều mặt của đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, đặt ra nhiều áp lực, yêu cầu nhiệm vụ mà hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở phải tập trung thực hiện. Vì vậy, tại kỳ họp Tỉnh ủy lần này, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên tập trung thảo luận, cho ý kiến phân tích, làm rõ bản chất, nguyên nhân kết quả đạt được trong quý I cũng như những mặt còn hạn chế; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm cho quý II/2018, nhất là các giải pháp triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; đẩy mạnh công tác thu thuế, tháo gỡ vướng mắc và hỗ trợ cho doanh nghiệp khôi phục, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; tăng cường xúc tiến, quảng bá giới thiệu thu hút khách du lịch ở những thị trường mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; xây dựng phương án giảm thiểu thiệt hại, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân trong mùa khô hạn; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống cháy, nổ, kiềm chế tai nạn giao thông, tình trạng phá rừng, khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép.

2- Về Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"

Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung Đảng (khóa XII) đã thông qua nhiều chủ trương, chính sách lớn có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt, trong đó có vấn đề rất lớn, rất quan trọng, tác động trực tiếp đến đông đảo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cả hệ thống chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng đó, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nội dung Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Trung ương trên cơ sở bám sát những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và thực tiễn yêu cầu, trình Tỉnh ủy thông qua để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh, đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống.

Vì vậy, đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TW, tình hình thực tiễn của địa phương và từ kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý nơi công tác, tập trung nghiên cứu, thảo luận thật kỹ, đóng góp ý kiến xác đáng đối với từng vấn đề cụ thể nêu trong Kế hoạch của Tỉnh ủy; với quan điểm chung là các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải cụ thể, phù hợp, khả thi, rõ trách nhiệm thực hiện, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài; góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là tổ chức bộ máy bên trong từng cơ quan, đơn vị của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

3- Về Phương án tổ chức bộ máy của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về xây dựng Đề án thành lập Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh tích cực xúc tiến, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc xây dựng Đề án để báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét cho chủ trương thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, với định hướng xây dựng khu vực Bắc Vân Phong trở thành hạt nhân tăng trưởng kinh tế, tạo động lực tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực miền Trung và cả nước.

Trên cơ sở Đề án, dự thảo Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt (được chỉnh lý ngày 12/02/2018) và ý kiến của Bộ Chính trị về phương án tổ chức bộ máy chính quyền đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, Ban Thường vụ trình Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về Phương án tổ chức bộ máy của Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch sắp xếp lại tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay, đồng thời xây dựng phương án nhân sự cụ thể để nhanh chóng triển khai thực hiện ngay khi Đề án và Luật Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đề nghị các đồng chí trong Tỉnh ủy nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến làm rõ các vấn đề nêu trong tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung vào các vấn đề quy định về hệ thống chính trị, mô hình tổ chức bộ máy của chính quyền Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong, về mối quan hệ, địa vị pháp lý, thẩm quyền, quy trình xử lý công việc trong từng mối quan hệ.

4- Thực hiện Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 và Công văn số 3993-CV/BTCTW, ngày 10/11/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm chỉ đạo triển khai công tác kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 theo đúng quy định. Đồng thời đã chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy nội dung gợi ý kiểm điểm đối với 75 đơn vị và 12 cán bộ, đảng viên thuộc quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mà có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, biểu hiện suy thoái. Đến nay, việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 trong toàn tỉnh đã hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra.

 Đối với kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2017 đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ ngày 02/01 đến 03/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017 theo đúng yêu cầu, quy trình quy định (có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo các vụ địa phương của các ban xây dựng Đảng Trung ương); tại hội nghị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đối với kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2017. Tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với kết quả kiểm điểm năm 2017 của tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu, có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.

5- Theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ báo cáo Tỉnh ủy cho ý kiến về công tác tài chính Đảng năm 2017. Riêng Báo cáo hoạt động của Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giữa 2 kỳ họp Tỉnh ủy không trình bày và thảo luận tại hội trường, đề nghị các đồng chí nghiên cứu, tham gia ý kiến trực tiếp vào văn bản và gửi lại Văn phòng Tỉnh ủy để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo.

Tiếp tục thực hiện việc chất vấn của các đồng chí Tỉnh ủy viên tại kỳ họp Tỉnh ủy, đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy viên nhận thấy vấn đề gì cần thiết phải làm rõ, có ý kiến chất vấn trực tiếp trong không khí dân chủ, thẳng thắn và xây dựng vào cuối phiên họp này.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII.

Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.781.506