NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA (16/7/1930-16/7/2021) - TOÀN ĐẢNG, TOÀN QUÂN, TOÀN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021   -  TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH   -  THƯỜNG XUYÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH. 
  05/05/2020 11:47     |  Lượt xem 83604   

Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Cần làm rõ thêm một số nội dung

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Khánh Hòa. Đại hội sẽ tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết của Đại hội XVII, đề ra những chủ trương, giải pháp để lãnh đạo Đảng bộ tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từ số này, Báo Khánh Hòa sẽ mở chuyên mục: “Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII” để các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, tâm huyết vào sự nghiệp chung của Đảng.

 


Bài viết, xin gửi qua hộp thư toasoan.bkh@gmail.com hoặc Báo Khánh Hòa, 77 Yersin, Nha Trang. Bài viết ghi rõ “Góp ý Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII”.


Toàn văn Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đăng trên Báo Khánh Hòa thứ Hai, ngày 6-4-2020; bạn đọc có thể truy cập tại đây

 


 

Tôi nhất trí với dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về: Chủ đề báo cáo chính trị; bố cục, kết cấu các nội dung.


Tuy nhiên, qua nghiên cứu, tôi có một số ý kiến góp ý như sau:


1. Phần thứ nhất, “Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020:


- Về đánh giá tình hình chung (trước Phần thứ nhất): đề nghị có nội dung đánh giá chung về dịch bệnh do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh nói riêng. Từ đó, trong Phần thứ nhất, mục I. Kết quả thực hiện, đề nghị có những đánh giá cụ thể về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến từng lĩnh vực trong đời sống kinh tế - xã hội năm 2020, làm ảnh hưởng chung đến tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.


- Trong Phần thứ nhất, mục I. Kết quả thực hiện, ở nội dung 1. Kinh tế tiếp tục phát triển; thực hiện đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và chủ động hội nhập quốc tế: Đề nghị dành một phần trang trọng đánh giá hoạt động của thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, vì trong báo cáo chỉ làm rõ mỗi thành phần kinh tế nhà nước.


Trên thực tế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và Khánh Hòa nói riêng kéo dài xuyên suốt hàng chục năm qua, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng như: đóng góp lớn vào nguồn thu ngân sách, giải quyết rất nhiều việc làm cho người lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội. Ví dụ cụ thể về khoản thu nội địa như: Năm 2016: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 3.677 tỷ đồng thì hai thành phần kinh tế này nộp 3.123 tỷ đồng; năm 2017: doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 2.961 tỷ đồng thì hai thành phần kinh tế này nộp 4.560 tỷ đồng; năm 2018: doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 3.027,5 tỷ đồng thì hai thành phần kinh tế này nộp hơn 4.428,6 tỷ đồng; năm 2019: doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp 3.128 tỷ đồng thì hai thành phần kinh tế này nộp hơn 5.090 tỷ đồng. Còn năm 2020, thu ngân sách nhà nước toàn tỉnh ước đạt 17.023 tỷ đồng; trong cơ cấu nguồn thu nội địa, doanh nghiệp nhà nước địa phương nộp ngân sách chiếm 38,4%, trong khi hai thành phần kinh tế này nộp tổng cộng chiếm 45,7%. Đó là chưa tính cơ cấu tỷ lệ giải quyết việc làm cho người lao động, của cải vật chất tạo ra cho xã hội. Vì vậy, việc dành một phần nội dung đánh giá hoạt động của kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là có đủ cơ sở và hoàn toàn xứng đáng.


- Trong Phần thứ nhất, mục II. Những hạn chế, khuyết điểm, ở nội dung 1. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, đổi mới kinh tế thiếu đồng bộ, một số chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra: Trong nội dung: Công tác kêu gọi xúc tiến đầu tư, huy động các nguồn lực chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; các khu, cụm công nghiệp, Khu Kinh tế Vân Phong, các công trình quan trọng triển khai còn chậm hoặc chưa được triển khai. Nội dung này rất đúng với thực tế. Đơn cử như Khu Công nghiệp Ninh Thủy (thị xã Ninh Hòa) là một trong những khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh, tuy nhiên gần 9 năm qua (kể từ ngày khởi công), hầu như việc xúc tiến đầu tư gần như “giậm chân tại chỗ”. Hoặc dự án Tỉnh lộ 3 để phục vụ thông thương phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư vào Cụm Công nghiệp Trảng É, nhiều năm nay đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có giải pháp khả thi để đầu tư nâng cấp, mở rộng. Điều này cần phân tích rõ để đánh giá tổng thể cho các khu, cụm công nghiệp, các dự án trọng điểm còn lại đang triển khai chậm trên địa bàn tỉnh, qua đó xem xét vấn đề là có vướng mắc hay không, vướng do đâu (do chính sách thường xuyên thay đổi hay do cơ quan chức năng, cán bộ phụ trách lĩnh vực, hoặc yếu tố khách quan nào khác)? Tôi được biết, lãnh đạo UBND tỉnh đã tổ chức rất nhiều cuộc họp để giải quyết vướng mắc ở Khu Công nghiệp Ninh Thủy và khu tái định cư tại khu vực này, cũng như dự án Tỉnh ủy 3…, nhưng đến nay vẫn chưa có chuyển biến rõ nét. Tôi đề nghị, cũng qua đánh giá, phân tích đó, trong phần Nguyên nhân của những hạn chế, đối với lĩnh vực kinh tế: cần bổ sung cụ thể nội dung về nguyên nhân của sự chậm trễ, yếu kém trong việc thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; sự chậm trễ của các dự án trọng điểm.


- Cũng Phần thứ nhất, mục II. Những hạn chế, khuyết điểm, ở nội dung 1. Kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, đổi mới kinh tế thiếu đồng bộ, một số chỉ tiêu về kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra có nêu “Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như: Quản lý, sử dụng đất, quản lý quy hoạch, xây dựng, tài chính (thẩm định giá), thuế… có nhiều sai phạm nghiêm trọng”. Nội dung này chỉ có một câu, còn rất chung chung. Được biết, Trung ương đã có kết luận, ra quyết định xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân có liên quan rất rõ ràng. Vì vậy, đề nghị báo cáo cần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá rõ những sai phạm đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đối với sự phát triển kinh tế trong nhiều năm sau này. Để từ đó, phần Nguyên nhân của những hạn chế, đối với lĩnh vực kinh tế: tôi đề nghị cũng nêu rõ những nguyên nhân rất cụ thể, từ nguyên nhân khách quan đến nguyên nhân chủ quan để xảy ra những sai phạm nghiêm trọng.

 

Một góc TP. Nha Trang.

Một góc thành phố Nha Trang.

 

2. Phần thứ hai, “Phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025”:


Do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, không thể lường hết được những khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, vì vậy, tôi đề nghị phần 2. Mục tiêu chủ yếu đến năm 2025, cần có dự báo các mức tăng trưởng ở từng thời điểm mà dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng. Ví dụ nếu dịch bệnh Covid-19 được dập tắt trong năm 2020 thì các lĩnh vực tăng trưởng thế nào, nếu dập tắt trong năm 2021 (2022, 2023…) thì tăng trưởng ra sao… Từ đó, chúng ta mới có được mục tiêu phấn đấu khách quan, các chỉ tiêu dự báo có độ chính xác cao cho cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.


ĐẠI HẢI
(Phường Phước Tân, TP. Nha Trang)

Theo https://www.baokhanhhoa.vn/dai-hoi-Dang-toan-quoc/202005/gop-y-du-thao-bao-cao-chinh-tri-dai-hoi-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-can-lam-ro-them-mot-so-noi-dung-8162402/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 10.595.929