MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  12/08/2020 15:51     |  Lượt xem 3180   

PHÁT BIỂU CHỈ ĐẠO CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ NHA TRANG LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, tôi rất vui mừng được đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025; đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng, mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của thành phố Nha Trang. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi đến các đồng chí đại biểu và tất cả các vị khách quý dự Đại hội những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ 16, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen. Nhưng với sự đoàn kết quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân. Tình hình chính trị - xã hội ổn định, kinh tế của thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Các hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ trên địa bàn đa dạng, phong phú, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả tỉnh. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng và quản lý, chỉnh trang đô thị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao.

Nha Trang hiện đang là đô thị năng động bậc nhất của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Diện mạo của thành phố ngày càng khang trang, hiện đại, xứng tầm là đô thị loại I của tỉnh và là một trong những trung tâm du lịch - nghỉ dưỡng, nơi tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả thiết thực trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, sai phạm, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Thành phố cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí sử dụng cán bộ có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa; bộ máy hành chính được tinh gọn một bước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn.

Những kết quả quan trọng mà thành phố Nha Trang đạt được trong thời gian qua đã đóng góp rất lớn vào sự phát triển chung của cả tỉnh; đồng thời, tạo ra những tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Nha Trang, góp phần thực hiện mục tiêu đưa Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm du lịch của khu vực và thế giới trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Nha Trang vẫn còn những một số tồn tại, hạn chế, đó là: một số chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế, xã hội không đạt so với nghị quyết đề ra; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường còn thiếu chặt chẽ, tình trạng xây dựng trái phép còn xảy ra ở nhiều nơi; kết cấu hạ tầng giao thông còn hạn chế; chưa giải quyết dứt điểm tình trạng các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm trong đô thị; hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn... Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội cần đi sâu phân tích, xác định rõ  nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp thật cụ thể, sát thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và tạo bước đột phá trong thời gian tới.

 

Thưa các đồng chí!

Trong những năm tới, cùng với cả nước, bên cạnh nhiều thời cơ, thuận lợi, dự báo chúng ta sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với tỉnh ta nói chung và thành phố Nha Trang nói riêng. Việc xây dựng thành phố Nha Trang trở thành thành phố văn minh, thông minh, hiện đại, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế-xã hội, trung tâm chính trị-văn hóa của tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Nha Trang phải quyết tâm phấn đấu đạt được.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 16 được trình bày trước Đại hội đã nêu khá đầy đủ về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển địa phương trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với những nội dung của Báo cáo chính trị. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề mang tính gợi mở để Đại hội chúng ta nghiên cứu, thảo luận và quyết định thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ đến như sau:

Thứ nhất, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố cần nâng cao nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về vai trò, vị trí quan trọng của Thành phố Nha Trang – là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực cho sự phát triển của cả tỉnh Khánh Hòa.

Do vậy, Thành phố phải phát huy mạnh mẽ kết quả đạt được trong thời gian qua, liên tục phấn đấu vươn lên, không ngừng năng động, sáng tạo, khắc phục tối đa những vấn đề còn tồn tại để tiếp tục phát triển với chất lượng và tốc độ cao hơn so với mức bình quân chung của cả tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai, Đảng bộ cần tập trung các giải pháp để đẩy mạnh phát triển về kinh tế. Mục tiêu mà thành phố cần hướng đến trong 5 năm tới là xây dựng thành phố Nha Trang ngày càng văn minh, hiện đại, giữ vai trò đầu tàu về kinh tế, xã hội, trở thành trung tâm du lịch lớn của khu vực và thế giới. Để đạt được mục tiêu trên, thành phố Nha Trang phải phát huy có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế hiện có, tranh thủ và huy động tối đa mọi nguồn lực để tạo sự phát triển đột phá. Cần tiếp tục tập trung tái cơ cấu các ngành kinh tế, nâng cao chất lượng của ngành kinh tế chủ lực là dịch vụ-du lịch; tạo ra nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc, hấp dẫn để thu hút du khách trong và ngoài nước. Tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh để các thành phần kinh tế cùng phát triển, trước mắt là hỗ trợ để doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, thiệt hại do đại dịch Covid-19, khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, huy động tối đa các nguồn lực để xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông ngày càng hiện đại.

Thứ ba, Nha Trang là thành phố năng động, có tốc độ đô thị hóa, tốc độ xây dựng nhanh với rất nhiều dự án hiện đang triển khai trên địa bàn. Vì vậy, thành phố cần làm tốt công tác quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng, bảo vệ môi trường, nhằm đảm bảo định hướng phát triển trong tương lai của thành phố, đảm bảo kỷ cương và hiệu lực của pháp luật. Nha Trang là trung tâm du lịch lớn của cả nước và là điểm đến được lựa chọn của nhiều du khách quốc tế nên việc đảm bảo mỹ quan, trật tự đô thị, trật tự an toàn xã hội là hết sức quan trọng, do vậy cần tập trung các giải pháp để thành phố Nha Trang ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và văn minh.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thành phố cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong vùng dự án đồng thuận với chủ trương của tỉnh, thành phố, vì sự phát triển chung của tỉnh và lợi ích của Nhân dân.

Thứ tư: Quan tâm đầu tư và đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung các giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương; quan tâm đầu tư phát triển giáo dục và y tế; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế, tiến tới xây dựng thành phố Nha Trang không có người nghèo, không có người ăn xin, lang thang, cơ nhỡ; thực hiện hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tăng cường các giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thứ năm: Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên.

Đảng bộ thành phố Nha Trang là đảng bộ lớn với số lượng đảng viên nhiều nhất trong các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, có nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu đang sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ thành phố, đây là mặt thuận lợi rất lớn của đảng bộ, do vậy đảng bộ cần tranh thủ kinh nghiệm, kiến thức, trí tuệ của các đảng viên, đóng góp vào việc xây dựng đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đảng bộ thành phố Nha Trang cần đổi mới, nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên, là giải pháp hàng đầu để giáo dục, bồi dưỡng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phong cách trong cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ,  nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, qua đó làm tốt công tác quản lý và giáo dục đảng viên, ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những vi phạm, để có biện pháp uốn nắn, khắc phục ngay.

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Một số vấn đề về tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ sáu: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tài chính, đất đai, môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với công việc cụ thể được giao; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng, làm mất lòng tin của Nhân dân, làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố, của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát dân, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2015 - 2020, thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Nha Trang lần thứ 17 còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp các ý kiến thiết thực vào các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá 17 nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp phát triển của thành phố, của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu hợp lý, có kế thừa và phát triển, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra và  đóng góp cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Nha Trang cần khẩn trương xây dựng các quy chế làm việc, ban hành chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nhất là đối với các chức danh chủ chốt của thành phố để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của tỉnh, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố.

Trong thời gian tới, thành phố Nha Trang cần chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc thực hiện các nhiệm vụ về quản lý nhà nước trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh phải thường xuyên lắng nghe ý kiến và đề xuất của thành phố, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy, tạo điều kiện cho thành phố hoàn thành nhiệm vụ được giao và phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, hiệu quả hơn.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.795