MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  11/08/2020 16:17     |  Lượt xem 1543   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN KHẮC ĐỊNH, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CAM LÂM LẦN THỨ 4, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa và cả nước đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hôm nay, Đảng bộ huyện Cam Lâm long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020 - 2025; đây là đại hội điểm cấp huyện của tỉnh và là một sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho  thời kỳ phát triển mới của huyện Cam Lâm. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng và xin gửi đến các đồng chí đại biểu, các vị khách quý những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu!

Thưa Đại hội!

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ 3, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức đan xen, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, giá cả một số nông sản và thị trường tiêu thụ không ổn định, cùng với tác động của đại dịch Covid-19 ở năm cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất,  kinh doanh, thu nhập và đời sống của Nhân dân. Nhưng với sự  đoàn kết quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lâm đã thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng, tạo nên những chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng Nghị quyết Đại hội 3 đã đề ra, thu ngân sách năm sau cao hơn năm trước và tăng 2,6 lần so với năm 2015. Cam Lâm đã có sự thay đổi nhanh, kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn có bước phát triển rõ nét, đặc biệt Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã phát triển nhanh chóng và trở thành một trong những “điểm nhấn” du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với phát triển kinh tế, Cam Lâm cũng đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội. Huyện đã nỗ lực, thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư cho y tế, giáo dục, thể thao; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa. Chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, vấn đề giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm nhanh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự xã hội ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Những kết quả thiết thực trong việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng  đã góp phần ngăn chặn tiêu cực, sai phạm, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và Nhân dân. Huyện cũng đã làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn, bố trí sử dụng cán bộ có chất lượng, bảo đảm tính kế thừa; bộ máy hành chính được tinh gọn một bước, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác vận động quần chúng từng bước đi vào thực chất, nhất là vận động Nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng phục vụ một số công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương. Với những kết quả nêu trên, Đảng bộ huyện Cam Lâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao, với thành tích 02 năm liền 2018, 2019 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được tặng Bằng khen hoàn thành tốt nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Những kết quả đạt được của huyện Cam Lâm trong thời gian qua đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh;  đồng thời, tạo ra những tiền đề, cơ sở rất vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Cam Lâm trở thành địa bàn kinh tế năng động và là một trong những trung tâm du lịch, trung tâm phát triển của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa các đồng chí!

Bên cạnh những thành tích, kết quả đạt được, Cam Lâm vẫn còn những một số tồn tại, hạn chế đó là: Tốc độ phát triển ở một số lĩnh vực kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, môi trường, quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản còn thiếu chặt chẽ; kết quả phát triển một số lĩnh vực văn hóa xã hội còn hạn chế; hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể  ở một số nơi chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...Vì vậy, tôi đề nghị Đại hội cần đi sâu phân tích, xác định rõ  nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp thật cụ thể, sát thực, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực và tạo bước đột phá trong thời gian tới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với những nội dung của Báo cáo chính trị đã trình bày tại Đại hội. Tôi xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề mang tính gợi mở để Đại hội chúng ta nghiên cứu, thảo luận và quyết định thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ đến như sau:

Thứ nhất: Phải đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Trong đó:

Đảng bộ huyện Cam Lâm cần đổi mới, nâng cao hiệu quả  công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, coi đây là nhiệm vụ xuyên suốt, thường xuyên, là giải pháp hàng đầu để giáo dục, bồi dưỡng, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phong cách trong cán bộ, đảng viên.  

Tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ,  nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, qua đó làm tốt công tác quản lý và giáo dục đảng viên, ngăn ngừa và phát hiện kịp thời những vi phạm, để có biện pháp uốn nắn, khắc phục ngay.

Quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về Một số vấn đề về tiếp tục thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thứ hai: Tập trung các giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhất trí với mục tiêu mà huyện hướng đến trong 05 năm tới là xây dựng huyện Cam Lâm giàu đẹp, văn minh và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nhanh các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu chung. Để đạt được mục tiêu này, huyện Cam Lâm phải nắm bắt, phát huy được những lợi thế hiện có, nhất là các lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng giao thông, tiềm năng  phát triển công nghiệp và du lịch, thương mại của huyện trong quan hệ kết nối với các địa phương lân cận.

Trong thời gian tới, huyện Cam Lâm cần tập trung tái cơ cấu và đẩy mạnh thu hút đầu tư các ngành công nghiệp sạch, công nghiệp có lợi thế của huyện như năng lượng, chế biến, công nghiệp gắn với lợi thế của kinh tế biển. Tiếp tục khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế để đẩy mạnh phát triển và đưa ngành dịch vụ - du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một trong những “trọng điểm” về du lịch của tỉnh, đóng góp tích cực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, đồng thời góp phần giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.

Đối với ngành nông nghiệp, cần phát triển theo hướng nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục tái cơ cấu và đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao năng suất, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, có giá trị gia tăng cao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nhằm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân Cam Lâm.

Thứ ba: Quan tâm đầu tư và đề ra các giải pháp hiệu quả để phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung các giải pháp để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá của địa phương; quan tâm đầu tư phát triển giáo dục và y tế; giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho Nhân dân và giảm nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng yếu thế; thực hiện hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tăng cường các giải pháp chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân; tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh mới nổi.

Thứ tư: Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và các cấp chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đặc biệt, phải tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch, tài chính, đất đai, môi trường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với công việc cụ thể được giao; kiên quyết khắc phục bệnh quan liêu, cửa quyền, xa rời quần chúng, làm mất lòng tin của Nhân dân, làm ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của huyện, của tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát người dân, sát hộ dân, tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2015 - 2020, thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ 4 còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp các ý kiến thiết thực vào các văn kiện của Đảng, đồng thời lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp phát triển của huyện, của tỉnh, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu  hợp lý, có kế thừa và phát triển, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra và  đóng góp cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lâm khoá 4 cần khẩn trương xây dựng các quy chế làm việc, ban hành chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhanh chóng đi vào cuộc sống. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện uỷ cần khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, nhất là đối với các chức danh chủ chốt của huyện để đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm cao nhất với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, quyết liệt để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tôi đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, các sở ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh thường xuyên lắng nghe ý kiến và đề xuất của các địa phương, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển.

Là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, đây không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm rất lớn. Phát huy truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cam Lâm sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng huyện Cam Lâm phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh.                  

Qua Đại hội này, tôi đề nghị các đồng chí trong Ban Chỉ đạo đại hội điểm cấp tỉnh tập trung làm tốt công tác đánh giá, rút kinh nghiệm, để tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trong toàn Đảng bộ tỉnh, đảm bảo cho sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một lần nữa, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.924.902