MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  24/07/2020 08:09     |  Lượt xem 997   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÁNH SƠN LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa toàn thể Đại hội!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi của cả nước hướng về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Sơn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành, lớn mạnh của Đảng bộ huyện nhà.

Tại diễn đàn trọng thể này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, khách quý, Anh hùng lực lượng vũ trang Bo Bo Tới, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của huyện cùng 197 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện, tình cảm thắm thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội,

Khánh Sơn là huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh, là căn cứ địa và là vùng đất có bề dày văn hóa và truyền thống anh hùng cách mạng. Theo dõi chặng đường phát triển trong nhiệm kỳ vừa qua, tôi vui mừng nhận thấy, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thiên tai và xuất phát điểm thấp về kinh tế - xã hội, song Đảng bộ và Nhân dân huyện Khánh Sơn đã phát huy truyền thống của vùng đất văn hóa, lịch sử, cách mạng, đoàn kết, chung tay, góp sức, nỗ lực phấn đấu, từng bước khai thác các tiềm năng, thế mạnh, gắn với sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tập trung phát triển khá toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Điểm nổi bật là: Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá (bình quân đạt 8,56%/năm); cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo đúng định hướng. Đã chủ động chuyển đổi diện tích cây trồng hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả sang các loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, xây dựng thành công thương hiệu một số cây trồng chủ lực của huyện. Dịch vụ - du lịch có nhiều khởi sắc, bước đầu khơi dậy và phát huy tiềm năng, lợi thế về sinh thái, cảnh quan thiên nhiên vùng miền. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, chăm lo, đạt kết quả tích cực. Bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc được gìn giữ và phát huy. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Diện mạo của huyện không ngừng thay da, đổi thịt, đời sống của Nhân dân không ngừng cải thiện, nâng cao.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo của cấp ủy, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động chính quyền các cấp được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và huy động sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn vừa qua. Quốc phòng, an ninh được tăng cường và giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Có thể khẳng định, những thành tựu đó không chỉ là sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Sơn đối với sự phát triển chung của cả tỉnh, mà còn tạo ra tiền đề quan trọng và nền tảng thiết yếu để Khánh Sơn bước vào một thời kỳ phát triển mới, năng động, toàn diện và bền vững. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Khánh Sơn đã gặt hái được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả vẫn còn một số hạn chế, tồn tại trên các lĩnh vực mà báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XIV đã đánh giá, nhất là: nguy cơ tái nghèo của bà con đồng bào vẫn đang ở mức cao; sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa tạo thành vùng chuyên canh sản xuất lớn dựa trên tiềm năng, lợi thế để đột phá mạnh mẽ; tình hình dân tộc, tôn giáo tại một số địa bàn vẫn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ... Đây là những vấn đề quan trọng mà Đại hội cần nghiêm túc, cầu thị, thẳng thắn nhìn nhận; đồng thời tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể, hữu hiệu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

Thưa các đồng chí,

Đất nước ta đang bước sang thời kỳ phát triển mới với nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là phải đoàn kết, tranh thủ thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong bối cảnh chung đó, Đảng bộ và Nhân dân huyện Khánh Sơn cần quán triệt sâu sắc nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đề ra các quyết sách, chương trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát hợp thực tiễn địa phương nhằm tham gia có hiệu quả vào nhiệm vụ phát triển chung của cả tỉnh, cả nước.

Từ thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của Khánh Sơn, vấn đề thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn phải nhằm vào mục tiêu tiếp tục giải phóng năng lực sản xuất, khơi dậy các tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên, môi trường, cảnh quan thiên nhiên và sức lao động, để tạo bước tiến nhanh hơn, bền vững hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, gắn với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của bà con Nhân dân.

Để thực hiện mục tiêu đó, các giải pháp được đề cập trong Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIV trình Đại hội khá đầy đủ, đồng bộ và toàn diện. Tôi chỉ xin nêu một số nội dung có tính chất gợi mở để Đại hội thảo luận và thống nhất tổ chức thực hiện:

Thứ nhất, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hóa đặc sản, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái dựa trên tiến bộ khoa học - công nghệ. Trong đó, chú trọng hình thành các vùng sản xuất chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, gắn với xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản, tổ chức tốt việc kết nối cung - cầu nhằm quảng bá thương hiệu, đảm bảo đầu ra cho nông sản của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh mô hình kinh tế hộ gia đình. Quan tâm phát triển các mô hình trang trại kinh tế tổng hợp, kinh tế rừng; thực hiện tốt công tác cải tạo vườn tạp, khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc rừng. Chú ý làm tốt việc tổ chức, hướng dẫn kinh nghiệm cụ thể cho bà con làm theo, từ đó thiết lập quan hệ tương trợ, hợp tác sản xuất để đem lại hiệu quả kinh tế một cách nhanh chóng và bền vững. Qua đó, tạo bước chuyển mạnh mẽ để đưa nền nông nghiệp Khánh Sơn nói riêng, của cả tỉnh Khánh Hòa nói chung phát triển tiệm cận với nền nông nghiệp thông minh, đặc hữu trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Thứ hai, Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững. Đẩy mạnh phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Lấy du lịch sinh thái thiên nhiên làm trung tâm để phát triển các sản phẩm du lịch vệ tinh, các chuỗi du lịch nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm, gắn với phát huy truyền thống văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ. Phát triển hợp lý công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp, đảm bảo sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến, không gây ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên và nhân lực địa phương. Tranh thủ hiệu quả các nguồn lực để đầu tư thích đáng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới một cách vững chắc. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm với chất lượng công trình đạt hiệu quả cao.

Thứ ba, cùng với phát triển kinh tế, cần hết sức quan tâm chăm lo lĩnh vực văn hóa, xã hội. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, xem đây là vấn đề chiến lược để nâng cao dân trí và giảm nghèo bền vững. Quan tâm sâu sắc hơn nữa đời sống văn hóa và tinh thần của Nhân dân gắn với bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa, phong tục tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong huyện. Tập trung triển khai hiệu quả chương trình giảm nghèo hướng vào đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ người dân thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm, chủ động vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Thứ tư, Khánh sơn là huyện có vị trí chiến l­ược rất quan trọng của tỉnh, là căn cứ địa vững chắc của cách mạng trong kháng chiến và cả trong thời bình. Vì vậy, Đảng bộ huyện Khánh Sơn phải luôn luôn quan tâm củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Thường xuyên nắm chắc và dự báo đúng tình hình, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thứ năm, để thực hiện thắng lợi mục tiêu và những giải pháp nói trên, vấn đề mấu chốt là phải quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh và hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ hội đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng. Triển khai có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhất là kiểm tra, giám sát việc giữ gìn đạo đức, lối sống và chấp hành kỷ luật của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Quan tâm lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, hướng vào lấy việc chăm lo, bảo vệ đời sống vật chất, tinh thần của người dân làm mục tiêu chung để vận động, tập hợp, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

 Thưa các đồng chí,

Thưa toàn thể Đại hội,

Cùng với thảo luận các văn kiện, tại Đại hội này còn có nhiệm vụ quan trọng là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn một tập thể ban chấp hành có phẩm chất chính trị, có năng lực để lãnh đạo toàn Đảng bộ huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đại hội quyết nghị; đồng thời, bầu những đại biểu ­ưu tú đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp.

Thưa các đồng chí,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng sâu sắc rằng, Đảng bộ và Nhân dân huyện Khánh Sơn sẽ luôn phát huy và kế tục xứng đáng truyền thống anh dũng kiên cường của một địa phương anh hùng trong kháng chiến trư­ớc đây, tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, giành những thắng lợi mới to lớn hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện miền núi, mạnh về kinh tế, ổn định và nâng cao về văn hóa xã hội, bền vững về sinh thái, vững chắc về quốc phòng an ninh, là căn cứ chiến lược lâu dài cho cả tỉnh.

Một lần nữa, xin chúc các đồng chí đại biểu, các vị khách quý mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đảng bộ và Nhân dân huyện Khánh Sơn hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

BBT Website!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.888.532