MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  18/08/2020 17:33     |  Lượt xem 1997   

BÀI PHÁT BIỂU của đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy !

Kính thưa Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Trái !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý !

Thưa toàn thể Đại hội !

Hôm nay, tôi rất vui mừng và phấn khởi cùng với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vạn Ninh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý và 269 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 2.800 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội trọng thể hôm nay. Tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Vạn Ninh lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội !

Trong 5 năm qua, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và đại dịch Covid-19 đã để lại hậu quả nặng nề trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và huyện Vạn Ninh, những năm gần đây đã liên tiếp phải hứng chịu nhiều thiên tai, nhất là cơn bão số 12 vào cuối năm 2017 đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản, cùng với đó là dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến đời sống của các tầng lớp nhân dân và quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Song với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vạn Ninh đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 đề ra (20/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - du lịch và giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 14,7%/năm; các ngành dịch vụ như tài chính, ngân hàng và du lịch phát triển nhanh về quy mô và ngành nghề hoạt động, góp phần phục vụ nhu cầu nhân dân. Giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng bình quân 5,15%/năm. Giá trị ngành dịch vụ - du lịch tăng bình quân 13,77%/năm. Huyện đã triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội được tập trung đầu tư, xây dựng đã góp phần làm thay đổi bộ mặt khu vực đô thị, tạo chuyển biến rõ nét diện mạo nông thôn, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Bên cạnh đó, huyện đã triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu để phát triển văn hóa - xã hội. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển về quy mô và chất lượng. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm, hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều tiến bộ, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị có chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác vận động quần chúng được quan tâm và có chuyển biến tích cực, hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã đổi mới về nội dung, hình thức theo hướng bám sát cơ sở góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác vận động nhân dân thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Những kết quả trên tạo tiền đề quan trọng để huyện Vạn Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc hơn trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vạn Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tôi đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ trước những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ ra trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng; đó là: Kinh tế có những bước tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, khả năng cạnh tranh thấp; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuy ổn định nhưng tiềm ẩn yếu tố có thể gây phức tạp. Công tác chính trị tư tưởng của một số cấp ủy cơ sở chưa đổi mới về nội dung và hình thức; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vi phạm về đất đai, xây dựng chưa kiên quyết, thiếu chặt chẽ làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo. Năng lực lãnh đạo, quản lý của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều yếu kém, bất cập v.v.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, tìm ra những giải pháp thiết thực để khắc phục có hiệu quả các mặt hạn chế, yếu kém này trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội !

Trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế của nước ta vẫn tiếp tục khó khăn, tình trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Tình hình chung của tỉnh và tình hình cụ thể của huyện Vạn Ninh đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện; Vạn Ninh cần xác định rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình trong phương hướng phát triển của tỉnh, trong đó, Vân Phong là một trong 3 vùng trọng điểm của tỉnh  để cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển phù hợp, vững chắc của huyện trong giai đoạn tới. Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển của huyện giai đoạn 2020 - 2025 như đã nêu trong Báo cáo chính trị và chương trình hành động. Đồng thời đề nghị Đại hội nghiên cứu, quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, trong thời gian tới, đối với khu vực Bắc Vân Phong: tỉnh sẽ tổ chức rà soát quy hoạch, xây dựng chiến lược phát triển, nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển để tập trung kêu gọi đầu tư và phát triển thành một khu vực kinh tế hiện đại, xác định khu vực này là một trong những đột phá tạo động lực phát triển cho tỉnh và khu vực. Huyện Vạn Ninh cần xác định đây là một trong những lợi thế của địa phương để phát triển trong tương lai. Do đó, tôi đề nghị Đảng bộ, chính quyền của huyện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành của tỉnh để thực hiện có hiệu quả việc quy hoạch, quản lý quy hoạch, kêu gọi và thu hút đầu tư. Cùng với đó là việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng.v.v. Tập trung rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch đầu tư, quản lý, sử dụng đất đai phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Cùng với đó, Huyện cần nghiên cứu, thực hiện những bước đi đón đầu, tận dụng tốt các cơ hội, thuận lợi từ sự phát triển của khu vực Bắc Vân Phong. Tiếp tục quy hoạch phát triển khu đô thị mới về phía Đông Bắc và Đông Nam thị trấn Vạn Giã; mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông nội thị gắn với chỉnh trang đô thị; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống điện, nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt và dịch vụ của xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế của huyện; trong đó chú trọng triển khai hiện đại hóa ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển nuôi trồng thủy sản theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trong đó ưu tiên thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp Vạn Thắng và khu công nghiệp tập trung Dốc Đá Trắng; triển khai các vùng nguyên liệu làm đầu vào cho công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp; tiếp tục phát triển các sản phẩm mang tính đặc trưng của địa phương như: tỏi Vạn Hưng, dừa xiêm Vạn Thọ, chả cá Vạn Phú, kẹo dừa Vạn Long, chế tác trầm hương của Vạn Thắng...  phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ và tiến đến xuất khẩu.

Thứ hai, đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế cần thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp. Tập trung đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở đào tạo, dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm, triển khai có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, văn hóa, giáo dục để huy động các nguồn lực xã hội phục vụ việc chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, vật nuôi và cây trồng. Tăng cường bảo vệ môi trường (tự nhiên, xã hội) và chủ động ứng phó với những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.

Thứ ba, bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, chú trọng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giải quyết tốt các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương, nhất là trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, không để các đối tượng thù địch, phản động lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý Nhà nước để kích động, lôi kéo người dân tụ tập đông người, khiếu kiện, tạo “điểm nóng” gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Thứ tư, Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đẩy mạnh triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách, là giải pháp hàng đầu để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Từng bước đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng, nâng cao vị trí, vai trò, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở. Thực hiện tốt chế độ trách nhiệm, chế độ nêu gương, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trước nhân dân. Chăm lo xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh, nhất là chi bộ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; xử lý kịp thời các sai phạm, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; làm tốt công tác phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của cơ quan dân cử, giám sát, phản biện của các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật nhà nước.

Kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng; đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người dân và giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Coi trọng tạo nguồn và phát triển đảng viên, trong đó tập trung vào lực lượng thanh niên, dân quân ở các thôn, tổ dân phố và công nhân, người lao động tại các đơn vị kinh tế tư nhân, khu, cụm công nghiệp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính quyền từ huyện đến cơ sở; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng.

Thứ năm, cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Đại hội này sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội. Trên tinh thần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, từ thực tiễn của Đảng bộ, các đại biểu cần phát huy dân chủ thực sự, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn bầu những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra.

Thưa các đồng chí !

Đại hội là cơ quan lãnh đạo, tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng bộ. Do đó, việc lựa chọn, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải là những đồng chí thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ; đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu đại biểu giữa các ngành, lĩnh vực công tác để nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị Đại hội lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thưa các đồng chí !

Ngay sau Đại hội, Huyện ủy khóa mới cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo Đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ. Tập trung lãnh đạo sớm ổn định tổ chức, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định. Có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh mong muốn và tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vạn Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tiềm năng và lợi thế, cùng nhau đoàn kết, quyết tâm xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng ý nguyện và lòng mong đợi của nhân dân.

Trước khi dừng lời, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.048