HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  06/08/2020 17:34     |  Lượt xem 955   

BÀI PHÁT BIỂU của đồng chí Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Kính thưa các Mẹ Việt Nam Anh hùng !

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý !

Thưa toàn thể Đại hội !

Hôm nay, tôi rất vui mừng và phấn khởi cùng các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện các cơ quan của Tỉnh về dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Huyện Diên Khánh lần thứ 17. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các vị khách quý và 249 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 3.000 đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội trọng thể này. Tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Diên Khánh lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội Đảng bộ Huyện Diên Khánh lần thứ 17 thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội !

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Diên Khánh lần thứ 16, trong bối cảnh chung có nhiều thuận lợi và đan xen khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Diên Khánh đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế duy trì tăng trưởng tương đối toàn diện, cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giá trị sản xuất nông nghiệp trên đơn vị diện tích sản xuất ngày càng tăng và đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa. Đặc biệt, trong tình hình ngân sách khó khăn, eo hẹp nhưng huyện đã chủ động cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư, thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm, qua đó thay đổi đáng kể diện mạo đô thị và nông thôn; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có bước nâng cao về chất lượng, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, địa bàn dân cư.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; vị trí, vai trò của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các đơn vị. Cấp ủy các cấp từ huyện đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật trong công việc của cán bộ, đảng viên.

Những kết quả quan trọng, toàn diện của huyện đạt được trong thời gian qua đã góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của cả tỉnh; đồng thời, tạo ra những tiền đề, cơ sở vững chắc để tiếp tục xây dựng và phát triển Diên Khánh trong những năm tiếp theo. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Diên Khánh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thưa toàn thể Đại hội !

Cùng với việc khẳng định những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, chúng ta cũng cần nhận thức sâu sắc về những mặt còn hạn chế, yếu kém như đã nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội, đó là: Sản xuất nông nghiệp phát triển thiếu ổn định, sản phẩm hàng hóa chưa đa dạng, phong phú; thiếu sự liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp. Kết quả triển khai một số chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện chưa đạt yêu cầu đề ra. Việc huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng nông thôn mới còn thấp. Công tác quản lý xây dựng, quản lý trật tự đô thị còn hạn chế, bất cập. Hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số nơi chưa hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phan tích, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, tìm ra những giải pháp thiết thực để khắc phục có hiệu quả các mặt hạn chế, yếu kém này trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội !

Dự báo tình hình trong những năm tới, cùng với cả nước, hội nhập và hợp tác vẫn là xu hướng chủ đạo. Bối cảnh đó đem lại những vận hội, thời cơ thuận lợi mới nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Tình hình chung của tỉnh và tình hình cụ thể của huyện nhà đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu rất cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện. Tôi cơ bản nhất trí với những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của huyện giai đoạn 2020-2025 như đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh và lưu ý thêm mấy vấn đề sau:

Thứ nhất, về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế: Diên Khánh có lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên; vị trí kết nối liên vùng, đặc biệt là với trung tâm thành phố Nha Trang; trên địa bàn huyện có các trục giao thông quan trọng đi qua kể cả đường bộ, đường sắt và sắp đến là cao tốc (trục đường bộ, cao tốc Bắc - Nam, trục đường Đà Lạt - Nha Trang...). Các khu vực đất đai tập trung thuận lợi cho việc: xây dựng các khu đô thị đồng bộ, hiện đại, kết hợp phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, thương mại, có thể kết nối với thành phố Nha Trang trong quá trình mở rộng về phía tây; hình thành các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; phát triển các khu nông nghiệp công nghệ cao. Để phát huy tốt hơn các tiềm năng và lợi thế đó, Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh rà soát, bổ sung, điều chỉnh hợp lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025 và tầm nhìn đến 2030; quy hoạch xây dựng, ngành, lĩnh vực để tạo sự phát triển nhanh, bền vững hơn. Khẩn trương lập và hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng các khu vực có tốc độ đô thị hóa cao, gắn kết với quy hoạch thành phố Nha Trang; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đầu tư các công trình quan trọng, quy mô lớn, làm cơ sở phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Quy hoạch, thu hút đầu tư các khu, cụm công nghiệp; đồng thời quan tâm phát triển tiểu thủ công nghiệp, các ngành nghề truyền thống. Cần huy động tối đa các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế, khai thác có hiệu quả các tiềm năng và lợi thế để tạo ra những đột phá nhằm phát triển kinh tế toàn diện và vững chắc hơn. Tập trung phát triển đô thị gắn kết với thành phố Nha Trang, với các điểm tham quan, du lịch - dịch vụ làm vệ tinh trong quá trình phát triển du lịch của Nha Trang - Khánh Hòa. Tập trung đầu tư đối với các xã để đảm bảo đạt các tiêu chí nông thôn mới và hoàn thành việc công nhận huyện nông thôn mới trong thời gian tới.

Khai thác có hiệu quả, tận dụng thế mạnh của địa phương có các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh để phát triển các sản phẩm du lịch, nhất là du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống... Từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực phi nông nghiệp để có thêm nhiều việc làm mới, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người lao động. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao; phát triển kinh tế hàng hóa gắn với thị trường, mở cửa, hội nhập, cải thiện đời sống dân cư nông thôn. Hình thành một số sản phẩm chủ lực chất lượng cao cung cấp cho thị trường trong tỉnh và cả nước.

Thứ hai, cùng với phát triển kinh tế, cần hết sức quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, xã hội, y tế, thể thao; khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Coi trọng nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, các loại hình đào tạo, dạy nghề; tập trung đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất các trung tâm đào tạo, dạy nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hoá, giáo dục, y tế để thu hút các nguồn lực đầu tư của xã hội góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Huy động nhiều nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Thứ ba, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là điều kiện vô cùng quan trọng để tạo môi trường thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện một cách bền vững. Huyện cần thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tiếp tục tăng cường và củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân; chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, những mặt trái, tiêu cực trong hội nhập và phát triển, nhất là quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa khu vực nông thôn. Giải quyết thỏa đáng, hiệu quả mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thứ tư, tập trung xây dựng Đảng bộ, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nhiệm vụ then chốt, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong giai đoạn cách mạng mới.

Trước hết, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng để ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và cấp bách, là giải pháp hàng đầu để giáo dục, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy; đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và các cơ quan tư pháp, nội chính. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng theo hướng tập trung cho cơ sở, thiết thực, hiệu quả, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Củng cố vững chắc khối đại đoàn kết trong Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân huyện nhà.

Thứ năm, cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2015 - 2020, thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025. Tại Đại hội này sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, căn cứ vào tiêu chuẩn và Quy chế bầu cử trong Đảng, từ thực tiễn của Đảng bộ, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ lựa chọn bầu những đồng chí có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín, gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm vì sự nghiệp phát triển của huyện, của tỉnh, thật sự xứng đáng vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, có sự kế thừa và phát triển, là trung tâm đoàn kết để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân. Sáng suốt lựa chọn để bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện nhằm đóng góp cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Thưa các đồng chí !

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, ban hành chương trình hành động để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhanh chóng đi vào cuộc sống; đồng thời tập trung lãnh đạo các cấp uỷ trong Đảng bộ huyện sớm ổn định tổ chức bộ máy, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá và triển khai thực hiện.

Trước khi dừng lời, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

BBT Website

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.713.562