MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

  28/08/2020 08:38     |  Lượt xem 2999   

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ HÀ QUỐC TRỊ, PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÁNH VĨNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng,  Bí thư Tỉnh ủy !

Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội !

Thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý !

Thưa toàn thể Đại hội !

Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Khánh Hòa nói riêng, cả nước nói chung đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9; hôm nay, Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở đầu cho thời kỳ phát triển mới của huyện. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý và 170 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 1.500 đảng viên của huyện về dự Đại hội. Tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Khánh Vĩnh lời thăm hỏi và chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa toàn thể Đại hội !

Khánh Vĩnh là một trong hai huyện miền núi của tỉnh, điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn, thêm vào đó là tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là tác động của đại dịch Covid-19 ở năm cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu nhập và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Song, bằng chính nội lực và sự đoàn kết thống nhất, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã cơ bản hoàn thành, đạt và vượt một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ (ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 33,17% - giảm 9,31% %; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 25,19% - tăng 1,79%; ngành dịch vụ, thương mại, chiếm 41,64% - tăng 7,52%); đặc biệt, sản xuất nông nghiệp của huyện có bước phát triển, đã xây dựng thành công thương hiệu "Bưởi da xanh Khánh Vĩnh".

Cùng với phát triển kinh tế, nhiệm kỳ qua, huyện cũng quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội; chú trọng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Việc bảo đảm an sinh xã hội, triển khai chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết việc làm, đào tạo nghề và giảm nghèo được quan tâm thực hiện;  thu nhập bình quân đầu người đạt 23,6 triệu đồng/năm, tăng 90,3% so với năm 2015. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng từng bước được nâng lên; đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được chú trọng đào tạo cơ bản, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, khóa 12) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng được triển khai nghiêm túc, góp phần ngăn chặn tiêu cực, ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ và nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được quan tâm, từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện triển khai thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những kết quả trên tạo tiền đề quan trọng để huyện Khánh Vĩnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, vững chắc hơn trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Tuy nhiên, những kết quả đạt được nêu trên còn hết sức khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; có khá nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với Nghị quyết đề ra; quy mô nền kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn thấp, chưa gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với tiêu thụ. Chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động còn thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động chậm, thu nhập bình quân đầu người chưa cao; tỷ lệ hộ nghèo có giảm nhưng chưa bền vững; đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn đặt ra. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp, nhất là tình hình đơn thư khiếu kiện trong đồng bào dân tộc thiểu số. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn hạn chế. Công tác dân vận của cấp ủy và chính quyền tại một số cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân, Tôi đề nghị Đại hội tiếp tục thảo luận, phân tích, làm rõ hơn, sâu sắc hơn những nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan, tìm ra những giải pháp thiết thực để khắc phục có hiệu quả các mặt hạn chế, yếu kém này trong thời gian tới.

Thưa toàn thể Đại hội !

Nhiệm kỳ tới, dự báo tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, tình trạng biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường. Tình hình chung của tỉnh và tình hình cụ thể của huyện Khánh Vĩnh đặt ra yêu cầu, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm rất cao của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong huyện. Khánh Vĩnh cần xác định rõ vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của mình trong phương hướng phát triển chung của tỉnh, từ đó cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển cụ thể của huyện trong giai đoạn tới. Tôi cơ bản nhất trí với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng và giải pháp phát triển của huyện giai đoạn 2020 - 2025 như đã nêu trong Báo cáo chính trị và chương trình hành động. Đồng thời đề nghị Đại hội nghiên cứu, quan tâm thêm tới một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cấp ủy các cấp phải thường xuyên quan tâm và làm tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tiếp tục củng cố, sắp xếp hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội; tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng trong đồng bào có đạo, đồng bào người dân tộc thiểu số. Tập trung xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt của huyện và cấp xã có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín và nhiệt huyết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Thứ hai, huyện Khánh Vĩnh cần đề ra những giải pháp mang tính đột phá với quyết tâm cao và tầm nhìn rộng hơn, xa hơn nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế. Tập trung huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, sự đầu tư, hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng trong nông nghiệp. Chú trọng công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Phát huy lợi thế về đất đai, lao động ở khu vực nông thôn, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, tạo ra nhiều nông phẩm có chất lượng, giá trị gia tăng cao, gắn với thị trường tiêu thụ bền vững. Đồng thời, tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, vận động, giúp đỡ và hướng dẫn đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển sản xuất để nâng cao kinh tế hộ gia đình, gắn với hình thành những tổ liên kết, tổ hợp tác mới cùng giúp nhau thoát nghèo bền vững, tiến tới vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Huyện cần nỗ lực hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhằm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Phấn đấu đưa thị trấn Khánh Vĩnh đến năm 2025 trở thành đô thị loại 4 theo mục tiêu đề ra. Tranh thủ tốt sự hỗ trợ từ Trung ương và của tỉnh để đầu tư đồng bộ kết cấu cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, hạ tầng nông thôn, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, nghiên cứu quảng bá, phát triển du lịch huyện Khánh Vĩnh, nhất là mô hình du lịch sinh thái kết hợp với văn hóa.

Thứ ba, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, huyện cần quan tâm chăm lo toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội; giải quyết tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống độc đáo, đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số. Ưu tiên nguồn lực hợp lý để đầu tư nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; triển khai các biện pháp thiết thực để hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách trong việc cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm cho tất cả người dân đều được hưởng thành quả từ sự phát triển của huyện, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao nhận thức, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh trong tình hình hiện nay.

Thứ tư, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về quản lý quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên - môi trường... Đẩy mạnh cải cách hành chính, từng bước nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn đi đôi với tăng cường vai trò của người đứng đầu và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục đảm bảo quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, bám từng hộ dân; tranh thủ, phát huy hơn nữa vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đặc biệt cần khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, làm giàu của nhân dân.

Thưa toàn thể Đại hội!

Cùng với việc tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn 2015 - 2020, thảo luận và quyết định các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Khánh Vĩnh lần thứ 19 còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Tôi đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Đồng thời, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trên tinh thần quán triệt sâu sắc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, căn cứ vào tiêu chuẩn và Quy chế bầu cử trong Đảng, từ thực tiễn của Đảng bộ, các đại biểu cần phát huy dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, lựa chọn bầu những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, đáp ứng ý nguyện và lòng mong đợi của nhân dân.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đại hội là cơ quan lãnh đạo, tập trung bản lĩnh, trí tuệ của toàn Đảng bộ. Do đó, việc lựa chọn, bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên phải là những đồng chí thật sự có phẩm chất, năng lực, uy tín và tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ; đồng thời, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu đại biểu giữa các ngành, lĩnh vực công tác để nâng cao chất lượng thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị Đại hội lựa chọn, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Ngay sau Đại hội, Huyện ủy khóa mới cần làm tốt việc phân công công tác đối với cấp ủy viên theo Đề án nhân sự, bảo đảm phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ. Tập trung lãnh đạo, sớm ổn định tổ chức, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khoá; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Coi trọng công tác tư tưởng, thực hiện tốt và kịp thời chế độ, chính sách đối với các đồng chí không tái cử theo quy định. Có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.

Với truyền thống đoàn kết, anh hùng cách mạng, phát huy những kinh nghiệm quý báu, kết quả đã đạt được, khắc phục những khó khăn, thách thức; tôi tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Khánh Vĩnh sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội 19 đề ra, xây dựng huyện Khánh Vĩnh ngày càng phát triển, sớm thoát nghèo bền vững.

Trước khi dừng lời, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi đến các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.887.844