ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  10/09/2020 08:51     |  Lượt xem 1480   

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nhà báo trong tình hình mới

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08/4/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động báo chí; tạo điều kiện cho Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh; thường xuyên cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân nhà báo tiêu biểu, có nhiều bài báo chất lượng, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về báo chí.

Các cơ quan tham mưu của Tỉnh ủy, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan báo chí của tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; nâng cao chất lượng hội nghị giao ban báo chí định kỳ; phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin về những vấn đề dư luận quan tâm cho đội ngũ phóng viên báo chí; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng của đội ngũ phóng viên báo chí...

Hội Nhà báo tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ người làm báo của tỉnh; thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp học tập, quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Báo chí, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quy tắc sử dụng mạng xã hội và các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên; khuyến khích, động viên đội ngũ người làm báo phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những kết quả của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường các giải pháp nhằm thu hút, tập hợp đội ngũ người làm báo, thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về báo chí, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên...

Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ phóng viên báo chí, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nhắc nhở đội ngũ người làm báo tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động báo chí; quan tâm, tạo điều kiện để nhà báo, phóng viên được tham gia các lớp học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức…

 

Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa hiện có gần 300 hội viên, là các nhà báo của Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Tạp chí Nha Trang và 33 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú của các cơ quan báo chí Trung ương và TP. Hồ Chí Minh hoạt động trên địa bàn tỉnh.

 

 CTV Hồng Vân - BTG Tỉnh ủy      

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.363.536