HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC.

  15/10/2020 10:39     |  Lượt xem 2692   

Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

DIỄN VĂN BẾ MẠC
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA 
LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2020 – 2025
 
(Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII trình bày)
 
 
 
 
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ,
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,
 
Thưa Đại hội,
 
Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và nghiêm túc; với tinh thần, dân chủ, đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc. Đại hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân tỉnh Khánh Hòa.
 
Đại hội đã tập trung thảo luận dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là những văn kiện quan trọng được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”, là kết quả của việc quán triệt và vận dụng đúng đắn quan điểm, đường lối của Đảng để định hướng mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.
 
Đại hội đã nhất trí cao khẳng định những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được trong nhiệm kỳ qua; chỉ ra những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và những kinh nghiệm rút ra trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; từ đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm 2020 - 2025. Đồng thời, Đại hội đã nghiêm túc đánh giá những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phân tích những nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
 
Đại hội đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao và niềm tin sâu sắc với đường lối, chủ trương, chiến lược phát triển của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
 
Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí tiêu biểu cho ý chí và trí tuệ của Đảng bộ; có bản lĩnh chính trị vững vàng, đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa, đổi mới và trẻ hóa để gánh vác những trọng trách mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 17 đồng chí đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết cùng với 03 đại biểu đương nhiên, đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Với những kết quả nêu trên, chúng ta vui mừng báo cáo trước toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công rất tốt đẹp. 
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
 
Thưa Đại hội,
 
Tại Đại hội này, một số đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII không tiếp tục tái cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, tạo điều kiện để trẻ hóa, bổ sung lực lượng mới vào cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Những thành tựu của tỉnh Khánh Hòa đạt được 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, có sự đóng góp rất quan trọng của các đồng chí. Đại hội chân thành cảm ơn, bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí và kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa.
 
Đại hội hoan nghênh và chân thành cảm ơn toàn thể đồng bào, đồng chí, các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý, các cấp, các ngành,  các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã quan tâm đóng góp trí tuệ, tham gia ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII. Đồng thời, đã nỗ lực thi đua lập nhiều thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Đại hội ghi nhận và gửi lời chúc tốt đẹp đến các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đã có những tình cảm sâu sắc và những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội, là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của Đại hội.
 
Đại hội bày tỏ lòng biết ơn và tin tưởng vào sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của các ban xây dựng Đảng Trung ương và các bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. Đại hội chân thành cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương đã về dự, chỉ đạo Đại hội. Đại hội trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo và các cơ quan đã gửi lẵng hoa chúc mừng.
 
Đại hội chân thành cảm ơn sự có mặt của các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam  anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đã mang đến những tình cảm thắm thiết, cùng với sự quan tâm, động viên to lớn tới Đại hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã theo dõi và đưa tin kịp thời về Đại hội. Biểu dương các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội, các cơ quan, đơn vị cùng toàn thể cán bộ,  chuyên viên, nhân viên các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã tận tụy làm tốt công tác phục vụ Đại hội, góp phần thiết thực vào thành công của Đại hội.
 
Đại hội xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn tấm lòng hảo tâm của các đại biểu đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung với tổng số tiền gần 105.990.000 đồng. Đại hội sẽ chuyển số tiền này đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để tiếp tục hoạt động quyên góp thêm ủng hộ đồng bào.
 
Kính thưa Đại hội,
 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội tin tưởng, trao trọng trách trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà, nguyện tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo; kế thừa và phát huy những kinh nghiệm quý báu trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII và các khóa tiền nhiệm; nguyện đem hết sức mình, đồng tâm hiệp lực, xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thật sự là trung tâm đoàn kết, không ngừng nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cùng với toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội.
 
Kính thưa các đồng chí đại biểu,
 
Thưa Đại hội, 
 
Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII thể hiện trí tuệ, niềm tin của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Là động lực tinh thần cổ vũ mạnh mẽ đối với Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh tiến lên, đoàn kết một lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, phấn đấu đưa Khánh Hòa phát triển nhanh, bền vững. Ngay sau Đại hội, để đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, mỗi đồng chí đại biểu Đại hội với cương vị, trọng trách của mình phải tích cực tuyên truyền, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết; các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đại hội, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh; khẩn trương xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, xác thực đối với từng địa phương, từng đơn vị, biến Nghị quyết Đại hội thành hành động của quần chúng, dấy lên các phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm 2020 - 2025, tạo khí thế mới, nguồn lực vững chắc cho sự phát triển của tỉnh.
 
Đại hội kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đề ra, phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Với những thành công của Đại hội và niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của tỉnh Khánh Hòa, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí đại biểu khách quý và các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
 
Xin trân trọng cảm ơn! 
 
Theo Báo Khánh Hòa
https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202010/dien-van-be-mac-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-khanh-hoa-lan-thu-xviii-nhiem-ky-2020-2025-8188593/
 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 17.807.252