ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  10/12/2020 07:58     |  Lượt xem 1443   

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu chủ quan để xảy ra thiệt hại do thiên tai

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai (gọi tắt là Chỉ thị số 42).


Trong kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành có hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ" gắn với xây dựng cộng đồng an toàn; nghiên cứu lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, địa phương. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ thực hiện công tác phòng, chống thiên tai cấp tỉnh, huyện; đa dạng hóa việc huy động nguồn lực phòng, chống thiên tai, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó ưu tiên bố trí ngân sách để xây dựng công trình phòng, chống thiên tai…


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kịp thời biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích; kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu những nơi do chủ quan để xảy ra thiệt hại do thiên tai.


Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao: Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh căn cứ kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo rà soát cơ chế, chính sách và ban hành các văn bản liên quan để triển khai thực hiện; tăng cường hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo Báo Khánh Hòa

https://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202012/xem-xet-trach-nhiem-nguoi-dung-dau-neu-chu-quan-de-xay-ra-thiet-hai-do-thien-tai-8197496/

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.382.321