NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI (19/5/1890 - 19/5/2022).          ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  14/01/2021 18:00     |  Lượt xem 577   

Khánh Vĩnh: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

          Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, sáng ngày 14/01/2021, Trung tâm chính trị huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Mấu Văn Phi, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện và 62 học viên thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Lễ khai giảng

          Trong thời gian 07 ngày (từ ngày 14 đến 22/01/2021), các học viên tham gia lớp bồi dưỡng được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Mấu Văn Phi phát biểu tại buổi lễ khai giảng

          Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Mấu Văn Phi, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, truyền đạt các chuyên đề, tạo điều kiện cho học viên được học tập, tiếp thu kiến thức và làm bài thu hoạch đảm bảo chất lượng; đồng chí cũng lưu ý các học viên cần chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp, của Trung tâm, có ý thức, động cơ học tập đúng đắn, để qua đó nắm được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về nhiệm vụ của người đảng viên... từ đó xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức.

CTV Duy Hải - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.352.773