ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  22/01/2021 16:17     |  Lượt xem 2956   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa: Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên, giai đoạn 2021 - 2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 công tác bồi dưỡng, kết nạp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng, có nhiều chuyển biến tích cực; toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 9.351 đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh lên 44.216; bình quân hàng năm kết nạp 1.870 đảng viên, trong đó đảng viên được kết nạp trong độ tuổi thanh niên đạt tỷ lệ 60,44%; 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh có chi bộ độc lập, góp phần tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên, vẫn còn trường học tư thục, đơn vị kinh tế tư nhân chưa có đảng viên, chưa có tổ chức đảng; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở thôn, tổ dân phố còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên còn thấp, chất lượng đảng viên mới kết nạp có lúc, có nơi còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên thường xuyên di chuyển, lao động tập trung ở các thành phố lớn, ít ở nơi cư trú; nhiều chủ doanh nghiệp, đơn vị kinh tế tư nhân còn có tâm lý e dè, nhận thức chưa đầy đủ về chủ trương phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân; một bộ phận không nhỏ người lao động ít quan tâm đến việc tham gia sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Nguồn ảnh: Báo Khánh Hòa Online

Trước tình hình đó, để tiếp thục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 đạt và phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và nghị quyết đại hội đảng cấp mình gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng hình thức thích hợp, hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, thường xuyên, liên tục. Đồng thời, tập trung chỉ đạo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên ở thôn, tổ dân phố và các trường học; Thông báo kết luận số 670 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng, đoàn thể trong các đơn vị kinh tế tư nhân, giai đoạn 2020 - 2025; Chỉ thị số 28 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kết quả thực hiện công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ trước và chỉ thị này, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 ở cấp mình phù hợp với tình hình của đảng bộ; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích trong công tác phát triển đảng viên. Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện gương người tốt, việc tốt, đảng viên gương mẫu có uy tín trong lao động, sản xuất, chiến đấu, học tập… nhằm tạo sức lan tỏa cho quần chúng học tập, noi theo và muốn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng...

Giao các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh theo chức năng nhiệm vụ của mình tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; cần cụ thể hóa nội dung của Chỉ thị vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị mình./.

Link tải toàn văn Chỉ thị tại đây.

CTV Ngọc Minh, VPTU

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.574.799