ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  09/02/2021 09:50     |  Lượt xem 2043   

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở mức cao nhất

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 (tại Thông báo số 26/TB-VPCP, ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa ban hành Công văn số 190-CV/TU, ngày 09/02/2021 yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt và chịu trách nhiệm trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VPCP, ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cụ thể hóa và chỉ đạo  tổ chức thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 26/TB-VPCP, ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ.

Link tải toàn văn tại đây.

CTV Văn Đức, VPTU

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.575.492