ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  24/04/2021 12:55     |  Lượt xem 879   

Khánh Vĩnh: Nhiều chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về thể dục, thể thao

          Ngày 01/12/2011 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020. Qua 10 năm triển khai thực hiện, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương.

          Nhận thức tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, sau khi Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm đánh giá thực trạng về thể dục, thể thao trên địa bàn huyện, từ đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện cụ thể ở địa phương. Chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa các chỉ tiêu phát triển thể dục, thể thao vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ hàng năm; đồng thời, giao UBND huyện chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu về thể dục thể thao đã được đề ra trong Nghị quyết số 08 và Chương trình hành động của Huyện ủy. Qua đó, từng bước góp phần tạo ra phong trào tập luyện thể dục, thể thao sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh ở khu dân cư, địa bàn cơ sở…

          Qua 10 năm triển khai thực hiện, với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội, công tác thể dục, thể thao trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, đặc biệt là hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, không ngừng phát triển sâu rộng về đối tượng, số người tham gia tập luyện, thi đấu và số giải tổ chức hàng năm. Hiện nay trên địa bàn huyện có 11 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động; 16 môn thể thao đã hình thành và phát triển. Số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên và gia đình thể thao tăng lên qua từng năm: năm 2011, toàn huyện có 7.594 người tập luyện thể thao thường xuyên và có 1.527 gia đình thể thao, đến năm 2020, toàn huyện có 8.880 người và có 1.854 gia đình thể thao. Các giải thể thao quần chúng cũng thường xuyên được tổ chức, thu hút đông đảo vận động viên tham gia; ở cấp huyện bình quân hàng năm tổ chức khoảng 12 giải/năm; cấp xã, thị trấn trung bình tổ chức khoảng 65 giải thể thao/năm.

          Đối với hoạt động giáo dục thể chất và thể thao trong trường học, ngành giáo dục huyện Khánh Vĩnh đã đề ra nhiều biện pháp nhằm đổi mới chương trình và phương pháp giáo dục thể chất như gắn giáo dục thể chất với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục quốc phòng, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh… Kết quả đến nay, 100% số trường học trên địa bàn huyện, các hoạt động giáo dục thể chất và hoạt động thể thao thực hiện theo đúng chương trình giáo dục theo quy định; bình quân hàng năm, có ít nhất 15% số học sinh thường xuyên tham gia hoạt động thể thao ngoại khóa, trong đó 99% đạt tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại thể lực theo độ tuổi; 100% câu lạc bộ thể thao dành cho học sinh được duy trì, hoạt động thường xuyên; 100% trường học có câu lạc bộ thể dục, thể thao, hoạt động khá tốt… Các thiết chế thể dục, thể thao trong nhà trường được quan tâm đầu tư xây dựng. Hầu hết các trường học trên địa bàn huyện đều có sân chơi, sân tập luyện thể dục, thể thao và 100% số trường học được trang bị đủ thiết bị, đồ chơi vận động tối thiểu cho học sinh theo quy định. Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên giáo dục thể chất cũng được thực hiện khá nghiêm túc, 100% giáo viên thể dục trong toàn huyện đều đạt chuẩn và trên chuẩn về chuyên môn. Ngoài ra, hàng năm ngành giáo dục thường xuyên tổ chức các giải đấu thể thao nhằm tạo sân chơi cho các em học sinh cũng như tuyển chọn được những vận động viên xuất sắc tham dự các giải do cấp trên tổ chức…

          Bên cạnh đó, phong trào thể dục, thể thao trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động cũng được quan tâm đẩy mạnh. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động về thể dục thể thao nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động có điều kiện vận động, rèn luyện sức khỏe, phục vụ tốt công tác, học tập và lao động. Phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang huyện cũng ngày càng phát triển mở rộng về quy mô, chất lượng. Việc tổ chức các hoạt động thể thao trong lực lượng vũ trang đã trở thành hoạt động thường xuyên, đi vào nề nếp và được kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ có thể lực tốt, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương…

          Song song với việc đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng tài năng thể dục, thể thao cũng được các cấp, các ngành quan tâm. Hàng năm, thông qua các giải thi đấu được tổ chức, huyện đã tuyển chọn một số vận động viên đạt thành tích cao, tổ chức luyện tập, bồi dưỡng để tham gia các giải do tỉnh tổ chức; đồng thời khuyến khích phát triển các môn thể thao như: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá, cờ tướng, cờ vua… nhằm phát hiện, bồi dưỡng các vận động viên có năng khiếu, triển vọng để chọn vào các đội tuyển thi đấu của huyện.Công tác bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc cũng được huyện quan tâm chú trọng. Hàng năm, Huyện đã thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa các dân tộc thiểu số kết hợp với tổ chức các giải thi đấu thể thao dân tộc như bắn nỏ, cà kheo, đẩy gậy… từ đó tạo sân chơi để các vận động viên thể thao quần chúng được giao lưu, thể hiện tài năng, qua đó góp phần bảo tồn, gìn giữ các môn thể thao dân gian của các dân tộc thiểu số.

          Nhìn chung, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị, các phong trào, hoạt động về thể dục, thể thao trên địa bàn huyện phát triển khá đa dạng, được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, sôi nổi, đều khắp ở các địa bàn dân cư cũng như trong hệ thống giáo dục quốc dân; cùng với phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đã lôi cuốn và thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần của người dân…

          Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Khánh Vĩnh xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể dục, thể thao trong trường học, các phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Quan tâm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa về thể dục, thể thao; ưu tiên đầu tư của Nhà nước và huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu tập luyện thể dục, thể thao của người dân, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số… qua đó, góp phần đưa phong trào thể dục thể thao của huyện ngày càng phát triển rộng khắp, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị đề ra.

                                                                             CTV Duy Hải - BTGHU. Khánh Vĩnh

 

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.828.985