ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  26/04/2021 13:39     |  Lượt xem 996   

Khánh Vĩnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khánh Vĩnh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Trong hai ngày 22 và 23/4/2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động của 26 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Quang cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, hơn 200 đại biểu đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt về những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia và quốc phòng Việt Nam.

          Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung trong các văn kiện Đại hội, tạo sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, để sớm đưa Nghị quyết XIII của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống.

                                                              Duy Hải - TGHU Khánh Vĩnh

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.828.634