ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH 
  27/05/2021 16:48     |  Lượt xem 343   

Kịp thời đưa thông tin đến đảng viên có nhiều cống hiến

Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương tặng Báo Khánh Hòa cho các đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên.Đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết:

 

Ông Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa
Đồng chí Huỳnh Mạnh Thắng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa


- Theo nguyện vọng của nhiều cán bộ, đảng viên lão thành mong muốn nắm bắt kịp thời thông tin thời sự, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tặng Báo Khánh Hòa cho các đảng viên có Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên bắt đầu từ ngày 1-7-2006 (tại Thông báo số 28 ngày 12-5-2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Kinh phí mua Báo Khánh Hòa để tặng do UBND tỉnh cấp từ nguồn ngân sách cho Báo Khánh Hòa. Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan chủ trì việc thống kê danh sách đối tượng cụ thể và hợp đồng với Bưu điện tỉnh để phát báo tận nhà. Việc thực hiện chủ trương này đã góp phần thực hiện tốt chính sách của Tỉnh ủy và kịp thời thông tin thời sự đối với các đảng viên có nhiều cống hiến.


- Thưa đồng chí, những trường hợp nào được tặng Báo Khánh Hòa và thủ tục ra sao?


- Điều 8 Quy định số 98 ngày 20-01-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chế độ chính sách đối với cán bộ quy định chế độ tặng Báo Khánh Hòa: “Đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên thuộc Đảng bộ tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh được tặng 1 tờ Báo Khánh Hòa/ngày. Trường hợp một đảng viên thuộc nhiều đối tượng hưởng chế độ tặng báo nêu trên thì chỉ được hưởng một 1 tờ Báo Khánh Hòa/ngày. Ban Tổ chức Tỉnh ủy thực hiện chế độ chi này”.


Tại thời điểm bắt đầu triển khai tặng Báo Khánh Hòa đối với các đảng viên có từ 40 năm tuổi Đảng trở lên có hơn 1.900 trường hợp. Đến ngày 31-3-2021, có 4.282 trường hợp thuộc diện được tặng Báo Khánh Hòa.


Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy là đầu mối duy nhất quản lý danh sách các đảng viên được tặng báo thuộc địa bàn mình; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịp thời danh sách, địa chỉ đảng viên được tặng báo và báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý danh sách đảng viên được tặng báo do ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy cung cấp và thực hiện việc đặt báo.


- Xin đồng chí đánh giá quá trình triển khai thực hiện chế độ tặng Báo Khánh Hòa?


- Những năm vừa qua, việc chuyển tờ Báo Khánh Hòa - báo tặng của Tỉnh ủy đến các vị đảng viên thuộc diện được tặng báo do Bưu điện tỉnh và các huyện thực hiện đều đặn, nề nếp, đã góp phần thực hiện tốt chính sách của Tỉnh ủy và kịp thời thông tin thời sự đối với các đồng chí đảng viên có nhiều cống hiến.


Tuy nhiên, theo phản ánh thì vẫn còn một số trường hợp báo đến chậm, đến sai địa chỉ, địa chỉ nhận báo không chính xác, báo đến đúng địa chỉ nhưng không có người nhận… Những hạn chế này đã gây phiền hà cho cả người được tặng báo, người chuyển báo (nhân viên bưu điện) và cơ quan quản lý (Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, cơ quan bưu điện). Nguyên nhân do: Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy chưa nắm chắc hoặc chưa kịp thời báo cáo bổ sung, điều chỉnh danh sách đảng viên được tặng báo (các vị đảng viên vừa tròn 40 năm tuổi Đảng; đảng viên diện được tặng báo từ địa phương khác chuyển đến, hoặc chuyển đi; đảng viên đã từ trần; đảng viên tạm vắng dài ngày tại địa chỉ nhận báo). Một số nhân viên chuyển báo (bưu điện các cấp) thiếu nhiệt tình, ngại khó, nhất là đối với người nhận báo có địa chỉ khó tìm (như hẻm sâu, địa chỉ không rõ, số nhà trùng lắp, các địa bàn thôn, làng đi lại khó khăn); hoặc khi tìm đến địa chỉ nhưng không có người nhận cũng không báo cáo lại cơ quan chủ quản để có biện pháp xử lý kịp thời. Đối với một số đảng viên được tặng báo, có trường hợp do chỗ ở không cố định, không cung cấp rõ địa chỉ nhận báo hoặc địa chỉ người được ủy quyền nhận báo thay; thay đổi nơi ở nhưng không báo cáo.


Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chấn chỉnh những vấn đề nêu trên, đến nay cơ bản đều thực hiện tốt, cụ thể: Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy là đầu mối duy nhất quản lý danh sách các đảng viên được tặng báo thuộc địa bàn mình; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kịp thời danh sách, địa chỉ đảng viên được tặng báo và báo cáo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; có biện pháp thống nhất với các cấp ủy cơ sở xã, phường, thị trấn trong việc nắm bắt tình hình và địa chỉ nhận báo tặng của đảng viên thuộc cấp mình, rà soát kỹ địa chỉ nhận báo. Ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trực tiếp giải quyết mọi thắc mắc về việc nhận báo của đảng viên.


Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng với Bưu điện tỉnh chịu trách nhiệm cuối cùng giải quyết các thắc mắc về báo tặng (nếu có). Phòng Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy) là bộ phận thường trực theo dõi, quản lý danh sách đảng viên nhận báo; mọi phản ánh về tình hình nhận báo theo số điện thoại liên hệ: (0258) 3822065.


Bưu điện tỉnh chỉ đạo các trung tâm phát hành báo chí rà soát lại danh sách địa chỉ người nhận báo; xác minh các địa chỉ còn chưa rõ; yêu cầu nhân viên phát hành báo nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc chuyển báo đến tận tay người nhận; cung cấp ngay cho ban tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy những địa chỉ nhận báo không rõ ràng, có địa chỉ nhưng không có người nhận, người nhận từ chối... không được để chậm trễ trong việc đưa báo đến các đối tượng được nhận.


Đối với các đảng viên được tặng báo, phải kịp thời báo cáo cho cấp ủy, chi bộ mình hoặc ban tổ chức huyện ủy, thị ủy, thành ủy về việc chưa nhận được báo ngay lần đầu tiên; có thay đổi địa chỉ nhận báo; tạm dừng có thời hạn việc nhận báo; tình hình nhận báo và kiến nghị, đề xuất có liên quan việc nhận báo tặng...


- Xin cảm ơn đồng chí!

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 12.256.698