ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

  07/06/2021 14:32     |  Lượt xem 1340   

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện nghị quyết về công tác dân vận

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về công tác dân vận.


Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với công tác dân vận; cụ thể hóa nội dung công tác dân vận của Đảng vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và nghị quyết đại hội đảng của cấp mình để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.


Kế hoạch bao gồm 8 nội dung triển khai. Đó là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; công tác dân vận của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng được cấp ủy, chính quyền giao nhiệm vụ; công tác dân vận của lực lượng vũ trang; công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số; công tác dân vận trong đồng bào có tôn giáo; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác dân vận.


Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành trong tỉnh đưa các nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của địa phương, đơn vị, đảm bảo đúng chủ trương, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Link tải toàn văn văn bản!

BBT Website

 

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.593.716