MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO.         HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, SỨC MẠNH CON NGƯỜI VIỆT NAM GẮN VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH KHÁNH HÒA TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀO NĂM 2030.

Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín, già làng tiêu biểu năm 2022
Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương người có uy tín, già làng tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Khánh Vĩnh năm 2022.
Huyện Khánh Vĩnh đẩy mạnh thực hiện công tác dân số trong tình hình mới
Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dân số, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian qua, huyện Khánh Vĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII)...
Khánh Vĩnh quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới theo tinh thần Chỉ thị 07-CT/TW của Ban Bí thư
Thông tin cơ sở là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, thông tin cơ sở còn là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương...
Khánh Vĩnh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Chiều ngày 24/10/2022, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”.
Khánh Vĩnh: Một số kết quả tích cực trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX
Ngày 12/3/2003, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về “phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; sau hơn 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng thuận của nhân dân...
Huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án 06
Vừa qua, UBND huyện Khánh Vĩnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gọi tắt là Đề án 06 trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.
Huyện ủy Khánh Vĩnh: Tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU của Tỉnh ủy
Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị
Ngày 01/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...
Huyện Khánh Vĩnh đẩy mạnh công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân”.
Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị
Chiều ngày 20/5/2022, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.
Khánh Vĩnh: Nhiều kết quả tích cực sau 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU, ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X)về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước
Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính của huyện Khánh Vĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số mức độ hài lòng luôn xếp hạng tốt và tăng dần từng năm. Những kết quả đạt được trong cải cách hành chính đã góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp.
Huyện Khánh Vĩnh quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công
Những năm qua, công tác chăm lo cho các đối tượng gia đình chính sách, người có công luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nhằm đảm bảo các gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc khá hơn mức sống trung bình của người dân cùng nơi cư trú...
Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị
Vừa qua, Huyện ủy Khánh Vĩnh đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021
Ngày 14/01/2022, Huyện ủy Khánh Vĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Đồng chí Mấu Văn Phi - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.
Công bố Quyết định thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Khánh Vĩnh
Vừa qua, tại Chùa Phật giáo Khánh Vĩnh, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Khánh Vĩnh và Trụ trì Chùa Phật giáo Khánh Vĩnh...
Khánh Vĩnh tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021)
Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Vĩnh tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2021). Đến dự có các đồng chí: Ca Tông Thị Mến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; Cao Thị Thêm, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các đồng chí trong  Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các xã, thị trấn; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận qua các thời kỳ; đại diện các khu dân cư trên địa bàn huyện.
Khánh Vĩnh: Tổ chức lớp bồi dưỡng công tác mặt trận cơ sở năm 2021
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cán bộ công tác Mặt trận, đặc biệt ở cấp cơ sở, sáng ngày 25/10/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng công tác mặt trận cơ sở cho cán bộ mặt trận các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận trên địa bàn huyện...
Trao tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo tại huyện Khánh Vĩnh
Sáng ngày 20/10/2021, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo tại huyện Khánh Vĩnh...
Đồng chí Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa làm việc tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh
Chiều ngày 28/9/2021, đồng chí Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm 2021.

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 18.891.085