ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Khánh Vĩnh: Tăng cường triển khai các giải pháp trong công tác dạy nghề cho lao động nông thôn theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI

Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cấp, các ngành trên địa huyện Khánh Vĩnh chú trọng đẩy mạnh theo tinh thần Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn”. Nhờ đó, đã góp phần nâng cao chất lượng lao động, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

 

Liên kết banner
 
 
 
Liên kết web
Video Clip
Thăm dò ý kiến
Bạn đánh giá như thế nào về cổng thông tin này?


Gửi bình chọn  Xem kết quả

Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 14.829.575