ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng...
Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022
Thông báo tuyển sinh đào tạo Cao cấp lý luận chính trị năm 2022...
Thông báo danh sách trúng tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Danh sách trung tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển Vòng 2 _công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi tuyển Vòng 2 _công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
Sau khi nhận được thông tin về kết quả thi tuyển (Vòng 2) của Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức Tỉnh ủy Khánh Hòa năm 2021...
Thông báo kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021_ VÒNG 2
Thông báo kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021_ VÒNG 2
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức thống nhất: "Đề thi viết dạng đề mở. Thí sinh được phép sử dụng tài liệu giấy, không được phép sử dụng các thiết bị điện tử để tra cứu tài liệu"
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức thống nhất: "Đề thi viết dạng đề mở. Thí sinh được phép sử dụng tài liệu giấy, không được phép sử dụng các thiết bị điện tử để tra cứu tài liệu"
SƠ ĐỒ PHÒNG THI MÔN THI VIẾT – VÒNG 2
TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH KHÁNH HÒA 2021
Niêm yết danh sách thí sinh (kèm số báo danh và sơ đồ phòng thi)
Niêm yết danh sách thí sinh (kèm số báo danh và sơ đồ phòng thi) đủ điều kiện thi tuyển vòng 2.
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN (VÒNG 2 - THI VIẾT)
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN (VÒNG 2 - THI VIẾT) CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN (VÒNG 2 - THI VIẾT)
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN (VÒNG 2 - THI VIẾT) CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021
Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển vòng 1
Thông báo kết quả phúc khảo thi tuyển vòng 1
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển
Quyết định phê duyệt kết quả xét tuyển công chức, kỳ tuyển dụng công chức khối Đảng
Thông báo kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021_ VÒNG 1
Thông báo kết quả thi tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021_ VÒNG 1
SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH KHÁNH HÒA 2021
SƠ ĐỒ PHÒNG THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHỐI ĐẢNG, MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ ĐOÀN THỂ TỈNH KHÁNH HÒA 2021
Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
Thông báo niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021, cụ thể ...
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021 thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021 như sau...

Thông báo
Liên kết banner
 
 
 
 
 
 
Liên kết web
Thăm dò ý kiến
Video Clip
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 16.575.958